-10%

ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ЗРЕНИЕ. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ

18.00 лв.

Автор : Маргарита Томова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5664-6
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 208
Език : български
Код: 978-954-07-5664-6 Категория:

Описание

Маргарита Томова е доктор по педагогика и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Специална педагогика“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата. Научните ѝ интереси са в областта на педагогиката на зрително затруднените, специфични подходи на работа със слабовиждащи ученици, брайловото ограмотяване и др.
В книгата „Оценка на функционалното зрение. Практически задачи за неговото развитие“ авторът разглежда по-често срещани зрителни увреждания и отражението им върху учебния процес при децата с нарушено зрение. Представени са различни процедури за оценяване на функционалното зрение, както и примерни практически занимания за развитие на основните зрителни функции. Приложени са конкретни практически задачи с цел подобряване зрителното функциониране на слабовиждащите ученици.
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод ……………………………………………………………………………………. 7
Глава I
Специфика в обучението на слабовиждащите ……………………9
1. Слабовиждащите като специфична група зрително затруд-
нени ……………………………………………………………………………………11
2. Нарушения на основни зрителни функции ………………………18
3. Зрителни увреждания и отражението на слабото зрение
върху обучението ………………………………………………………………..31
4. Oбучаващата среда при слабовиждащите ученици ……………61
Глава II
Оценка на функционалното зрение …………………………………..71
1. Подготовка за изследване на функционалното зрение ……….73
2. Провеждане на изследване на функционалното зрение ……..79
3. Оценъчни процедури ……………………………………………………..103
4. Програма по зрително подпомагане ………………………………..131
Глава III
Развитие на зрителни умения и особености на четивния
процес при слабовиждащите ……………………………………………139
1. Основни зрителни умения ………………………………………………141
2. Специфични трудности на четенето при ученици със
слабо зрение ………………………………………………………………………147
3. Характеристики на шрифта и влиянието им върху
четивния процес ………………………………………………………………..159
4. Похвати за подобряване на четивния процес при
слабовиждащи ученици ……………………………………………………..163
Глава IV
Програма от практически задачи за развитие на
основните зрителни умения …………………………………………….173
Заключение ……………………………………………………………………….197
Библиография ……………………………………………………………………199

Също може да ви хареса…