-10%

Още нещо за рака на гърдата

27.00 лв.

Автор : Зорница Ганева
Издателство : Елестра
ISBN : 9786199012918
Година : 2013
Корица : мека
Страници : 320
Език : български

Описание

„Книгата „Още нещо за рака на гърдата“ от Зорница Ганева е уникален и много навременен труд, обхващащ комплексни аспекти на психоонкологията, конкретно съотнесени към заболяването рак на гърдата. Трудът е навременен поради това, че запълва празнини в научната литература по психоонкология и ни информира за проведени от авторката и световната литература емпирични изследвания в тази насока. Също така, тя се появява в период, в който отделни пациенти, пациентски организации и граждански движения в България активно се информират и отстояват правата си в областта на здравеопазването. Книгата ще послужи не само като задълбочен, многостранен и подробен източник на информация, но и като стимул за обсъждане на лични и колективни стратегии за справяне и преодоляване на заболяването.“
Доцент Ирина Тодорова, Д-р по психология
Директор на Научен център „Психология и здраве“, София
„В настоящата, чудесна книга д-р Зорница Ганева разглежда главно други аспекти на ужасната болест – психологичните ефекти на рака на млечната жлеза върху пациента: първоначалния шок, бавното осъзнаване на възможната смърт, начините за минимизиране на тревожността и депресията. Тя щателно обсъжда съществуващата литература по психо-онкология и е успяла възхитително да я обобщи и представи. Тази книга трябва да бъде разглеждана не само като академична книга, но трябва също така да достигне – и помогне на – пациентите.“
Професор Рафаел Мешулам (Raphael Mechoulam)
Израелска академия на науките
Съдържание :
Предговор от професор Рафаел Мешулам
Preface by Professor Raphael Mechoulam
Предговор от доцент Ирина Тодорова
Към читателите
Теоретични основи на психоонкологията
 • Историческо развитие на психоонкологията
 • Стратегия за съобщаване на диагнозата
 • Модели на скръбта и кризата
  • Модел на скръбта
  • Модел за разбиране на процеса на приближаване на смъртта
  • Теорията на Й. Кълбърг за хората в криза
  • „Сезони на оцеляване“
  • Религиозни нагласи на личността
 • Модели на психологичен стрес, стратегии за справяне с него и скали за измерване
  • Био-психо-социален модел
  • Трнзакционен модел
 • Гледната точка на съпрузите и децата на жени с рак на гърдата
 • Качество на живот на жени с рак на гърдата
  • Физическо благополучие
  • Психично благополучие
  • Социално благополучие
  • Духовно благополучие
 • Оказване на социална подкрепа на жени с рак на гърдата
 • Основни изисквания към груповите дискусии и здравнообразователните програми за психорехабилитация
 • Практически насоки за жени с рак на гърдата и техните близки
Изследване на жени с рак на млечната жлеза до една година от поставената диагноза
 • Изследване на текущото състояние
  • Въведение
  • Метод и процедура на изследване
   • Изследвани лица
   • Метод
  • Резултати – Част А: оценка на собственото състояние
   • Дескриптивна статистика и корелационен анализ
   • Основен анализ: връзка между оценката на собственото състояние и медицинските показатели на изследваните лица
   • Основен анализ: връзка между оценката на собственото състояние и класическите терапии за лечение
   • Основен анализ: връзка между оценката на собственото състояние и алтернативните терапии за лечение
  • Резултати – Част Б: оценка на неспецифичните ефекти от проведеното лечение
   • Дескриптивна статистика и корелационен анализ
   • Основен анализ: връзка между неспецифичните ефекти от проведеното лечение и медицинските показатели на изследваните лица
   • Основен анализ: връзка между неспецифичните ефекти от проведеното лечение и класическите терапии
   • Основен анализ: връзка между неспецифичните ефекти от проведеното лечение и алтернативните терапии
  • Дискусия
 • Изследване на възприемането на собственото тяло
  • Въведение
  • Метод и процедура на изследване
   • Изследвани лица
   • Метод
  • Резултати
   • Дескриптивна статистика и корелационен анализ
   • Основен анализ: връзка между възприемането на собственото тяло и медицинските показатели на изследваните лица
   • Основен анализ: връзка между възприемането на собственото тяло и класическите терапии за лечение
   • Основен анализ: връзка между възприемането на собственото тяло и алтернативните терапии за лечение
  • Дискусия
 • Изследване на привързаността към партньора
  • Въведение
  • Метод и процедура на изследване
   • Изследвани лица
   • Метод
  • Резултати
   • Дескриптивна статистика и корелационен анализ
   • Основен анализ: връзка между качеството на привързаността и медицинските показатели на изследваните лица
   • Основен анализ: връзка между качеството на привързаността и класическите терапии за лечение
   • Основен анализ: връзка между качеството на привързаността и алтернативните терапии за лечение
  • Дискусия
 • Изследване на начините за справяне с диагнозата
  • Въведение
  • Метод и процедура на изследване
   • Изследвани лица
   • Метод
  • Резултати
   • Дескриптивна статистика и корелационен анализ
   • Основен анализ: връзка между позитивните скали за справяне и медицинските показатели на изследваните лица
   • Основен анализ: връзка между негативните скали за справяне и медицинските показатели на изследваните лица
   • Основен анализ: връзка между позитивните скали за справяне и класическите терапии за лечение
   • Основен анализ: връзка между негативните скали за справяне и класическите терапии за лечение
   • Основен анализ: връзка между позитивните скали за справяне и алтернативните терапии за лечение
   • Основен анализ: връзка между негативните скали за справяне и алтернативните терапии за лечение
  • Дискусия
 • Изследване на позитивния опит от поставената диагноза
  • Въведение
  • Метод и процедура на изследване
   • Изследвани лица
   • Метод
  • Резултати
   • Връзка между позитивния метод и медицинските показатели на изследваните лица
   • Връзка между позитивния метод и класическите терапии за лечение
   • Връзка между позитивния метод и алтернативните терапии за лечение
  • Дискусия
 • Сравнителен анализ на текущото състояние, възприемането на собственото тяло и позитивния опит от поставената диагноза
  • Въведение
  • Метод и процедура на изследване
   • Изследвани лица
   • Метод
  • Резултати
   • Дескриптивна статистика и корелационен анализ
   • Основен анализ: връзка между стандартизираните средни стойности на скалите и медицинските показатели на изследваните лица
  • Дискусия
Изследване на жени с рак на млечната жлеза след една година от поставената диагноза
 • Въведение
 • Метод и процедура на изследване
  • Изследвани лица
  • Метод
 • Резултати
  • Дескриптивна статистика и корелационен анализ
  • Връзка между общите скали за качество на живот и медицинските показатели на изследваните лица
  • Връзка между онкологично специфичните скали за качество на живот и медицинските показатели на изследваните лица
  • Връзка между общите скали за качество на живот и класическите терапии за лечение
  • Връзка между онкологично специфичните скали за качество на живот и класическите терапии за лечение
  • Връзка между общите скали за качество на живот и алтернативните терапии за лечение
  • Връзка между онкологично специфичните скали за качество на живот и алтернативните терапии за лечение
 • Дискусия
Изследване на психичното благополучие на жени с рак на млечната жлеза
 • Въведение
 • Метод и процедура на изследване
  • Изследвани лица
  • Метод
   • Скала за измерване на оптимизъм и песимизъм като ориентация в живота
   • Скала за самооценка
   • Скала за измерване на степента на изпитвана самота
   • Скала за усещане на контрол
 • Резултати
  • Дескриптивна статистика и корелационен анализ
  • Анализ на скалите на психично благополучие
  • Връзка между скалите за психично благополучие и медицинските показатели на изследваните лица
  • Връзка между скалите за психично благополучие и класическите терапии за лечение
  • Връзка между скалите за психично благополучие и алтернативните терапии за лечение
 • Сравнителен анализ на психично благополучие
  • Връзка между стандартизираните средни стойности на скалите за психично благополучие и медицинските показатели на изследваните лица
  • Връзка между стандартизираните средни стойности на скалите за психично благополучие и класическите терапии за лечение
  • Връзка между стандартизираните средни стойности на скалите за психично благополучие и алтернативните терапии за лечение
 • Дискусия
Обща дискусия
 • Приложения
 • Изследване на текущото състояние
 • Изследване на възприемането на собственото тяло
 • Изследване на качеството на привързаността към партньора
 • Изследване на начините за справяне с диагнозата
 • Изследване на позитивния опит
 • Изследване на качеството на живот
 • Скала за оптимизъм и песимизъм като ориентация в живота
 • Скала за самооценка
 • Скала за степен на изпитвана самота
 • Скала за усещане за контрол
Библиография
Таблици и фигури
 • Фигури
 • Таблици

Също може да ви хареса…