-10%

Парачовешкото: грация и гравитация

27.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4268-7

Година : 2017

Корица : твърда

Страници : 876

Език : български

Описание

Съдържание

Уводни думи

Човек, животно, машина

Б. Манчев. Новата Пандора. Миглена Николчина и преобразяването

на човека

A. Zupančič. Human, Animal

S. Homer. The Persistence of Antihumanism

Р. Коларов. Машините и ние

Т. Христов. Тревожният субект на компютърната поезия, или за едно стихотворение на Яворов и Уитман

R. Erdbeer. On the Verge of the Game. Postnarrative and Playability in Independent Gameplay

Е. Стоянов. Наратив и алгоритъм при видеоигрите

К. Спасова. Миметични машини в изродната долина

В. Видински. Homo sapiens technicus и хуманитарните машини

Р. Люцканов. Кой съм аз?

Г. Илиев. Изкуствените същества извън литературата

К. Захова. „Ако кланиците имаха стъклени стени…“

Р. Божанкова. Ана в дигиталния свят (Модели на трансформация на класическия текст след постмодернизма)

Ч. Парушев. Една литературно-теоретична двойка: Станислав Лем и Миглена Николчина

Семинарът

J. Scott. Miglena Nikolchina at the CEU

А. Ангелов. Бележки по полетата на книгата на Миглена Николчина Изгубените еднорози на революцията

А. Бунджулов. Меланхоличният ефект на хетеротопиите

A. Peto. Changing Paradigms of Writing Women’s History in Post-Communist Europe

Д. Камбуров. Авантаж: предимства

К. Коев. Самоубийството като реторична фигура. Всекидневни описания и социологически генерализации

Д. Григоров. История за гласове и отговорности

М. Бодаков. Спомен за 90-те, или поглед към литературата откъм медиите

Човекът-утопия

А. Стамболова. Утопии v/s Фрактали

Д. Тенев. За умората

А. Илков. Поезия и наука: емергенции

В. Тодоров. Апокалиптичен лимерик

Г. Господинов. Муха в операта. Бележки между възвишено и всекидневно в съвременното либрето

F. Restuccia. Agamben’s Messianic: Melancholia’s Antidote

К. Михайлов. Човекът хетеротопия

Ц. Бояджиев. Улицата, или за баналното във фотографията

С. Йотов. Кант и лъжата

Z. Direk. Personalism in Ethics and Ricoeur’s Response to it

K. Kolozova. Transcendence, Alienation and Philosophically Impoverished Metaphysics

Градът на амазонките

Е. Йосифова. Миглена написа: И само оня да ме следва е роден, / който — в звездите вгледан — се усмихва

А. Личева. Поезията на Миглена Николчина: тъга и възвисяване

Н. Радулова. По ръбовете на себе си

Е. Сугарев. Асимволии и други своеволия в ранната поезия на Миглена Николчина

М. Фадел. Аскетичното у Миглена Николчина

П. Антов. Диалектика на езика: ранната поезия на Миглена Николчина в езиковия контекст на 80-те

К. Мерджански. Поколението на 80-те и Миглена Николчина

Aсимволия

J. Krusteva. Le temps du roman. L’Horloge enchantée

А. Кьосев. ТЯ Е ТУК. Литературният проект за безсмъртие, наречен „Клариса Далауей“

П. Абрашева. Между действията на Вирджиния Улф — кратка картина на неотменимата смърт

Б. Филипова. Литература и театър в Одисей на Джойс: (не)възможният романтически синтез

Ц. Хубенова. Земята на намерените феи

Р. Йотова. Следите на изнасилването: самотата и бунтът в творчеството на Ники дьо Сен-Фал

С. Асенов. Щрихи върху женствеността, или голямата история на една малка дрехa

I. Ivantcheva-Merjanska. Julia Kristeva et l’amour de l’autre langue

С. Панайотов. Ничиите χώρα: фрагменти върху Николчина през Кръстева

Бяло върху бяло

М. Кирова. Жените и канонът. Можем ли да говорим за женски литературен канон днес?

Н. Александрова. Българските авторки на любовни писма през Възраждането

Ц. Ракьовски. „От Обсерваторията до гарата“ на П. Яворов и жанрът

Я. Радева. „Теменуги“ (1908) и „Снежинки“ (1909). Любовните дискурси на Дора Габе и Екатерина Ненчева

М. Неделчев. Дом и бездомност в българската женска поезия от Екатерина Ненчева до Екатерина Йосифова

Р. Димчева. Мистичен опит и философия на езика у Константин Павлов

Деви, рицари, кралици

A. Ангушева. Христови невести и имперски любовници

Д. Атанасова. Годеница и невеста: женското мъченичество като трансформация на социални роли

О. Ковачев. Лъжец или светец? Повествователна ирония в Декамерон

Т. Цанкова. Новият живот на Франческа да Римини според Лий Хънт

Б. Курташева. Реабилитация на мащехата (Стратегии за отлагане на брака във времената на кратко детство)

М. Серафимова. В златния век на античната словесност: топика и топография

Д. Николова. Трансформации на идиличния топос в Belle Époque

С. Александрова-Колева. За романа и телевизионния сериал

Н. Панова. Поезията и поетът в творчеството на някои старогръцки поети

Естетика и съпротива

Б. Пенчев. Бъди трагичен! Цветан Стоянов и „реабилитацията“ на Дионисовото в българската литература от 60-те и 70-те години на ХХ в.

И. Пелева. Културна история на социализма в Успоредни животописи. Епизод 2: Павел Вежинов и Георги Марков, или спорове относно „по-доброто“

Д. Карапеткова. Преводите от италиански език през 50-те години: издателски и идеологически съображения

К. Даскалова. Съветските „еретици“ Андрей Синявски и Юлий Даниел и дисидентството в Източна Европа

А. Игов. За кожата на един епиграф: двусмислените рецептивни жестове на Цветан Стоянов в изданието на Пърси Биш Шели от 1959

M. Kalinova. The Human Being’s Last Word

G. Tihanov. Community and Society: Brief Notes on Ferdinand Tönnies and German Romanticism

Резюмета

Библиография на публикациите на Миглена Николчина