ПЕДАГОГИКАТА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК. ПРИОРИТЕТИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ

16.00 лв.

Автор : Сийка Чавдарова-Костова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5596
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 213

 

Език : български
Код: 978-954-07-5596 Категории: ,

Описание

Целта на настоящата монография е представяне на начина, по който педагогическата реалност се интерпретира в този кратък времеви отрязък, без претенции за изчерпателност, но с надеждата, че всеки читател ще усети основни очаквания към резултатите от педагогическа дейност в нейното богато разнообразие в началото на този век. Може да се каже, че бъдещето на педагогиката е в очертаването на възможности за постигане на баланс между разнообразие от концепции, възникнали и имащи последователи в съответни контексти, които са в неизбежността да живеят заедно въпреки различията, в мир като състояние на духа.
Съдържание
Увод / 7
Педагогически измерения на детството в началото на XXI век / 11
Между индивидуалното и общото в педагогически контекст / 27
Персонализиранe на педагогическата практика / 27
Холистичният и общностният подход като проявления 
на идеята за свързващото и цялостното / 41
Холистичният подход в педагогически контекст / 41
Общностният подход в педагогически контекст / 59
Образованието като „социален договор“ и „общо благо“ / 78
Тенденции в очакванията към учителската професия 
и професионално-педагогическата подготовка / 84
Основания за съвременните очаквания към учителите 
и тяхната професионално-педагогическа подготовка / 84
Компетентностите на съвременния учител / 114
Възпитанието като акцент в политиките, 
свързани с подготовката на учителите / 134
Перспективи пред развитието на педагогиката в контекста 
на подготовката на педагогически кадри в България / 145
Предизвикателства на технологичното развитие
към традиционността в образованието / 152
Предизвикателства към образованието
в резултат от пандемичната ситуация / 152
Към смарт образование / 179
Заключение / 203
Литература / 205

Също може да ви хареса…