Педагогическа психология

70.00 лв.

Автор : Робърт Славин
Издателство : Наука и изкуство
ISBN : 9540202930
Година : 2004
Корица : мека
Страници : 680
Език : български

Изчерпан

Описание

„Педагогическа психология“ е наръчник, настолна книга за всички специалисти, които ще направят своя информиран избор да използват съвременните психологически подходи в педагогическата практика. Изданието не само обогатява нашата книжнина, но и транслира пътя към изравняване с европейските и световните образователни стандарти.
Книгата по своя характер е енциклопедична и е организирана според най-високите стандарти за учебна литература. Отразени са всички значими проблеми в теорията и практиката на обучението и образованието от предучилищната до края на образователната степен. Акцент е поставен на ефективността на обучението. Темата за ученето е разгледана в трите класически парадигми : поведенческа, социална и когнитивна. Теоретичните анализи са подкрепени с многобройни практически примери и са подходящо илюстрирани.

 

Съдържание
Педагогическата психология: основа на преподаването
Теории за развитието
Развитието през детството и юношеството
Многообразие на учениците
Поведенчески теории за ученето
Когнитивни теории за ученето: основни понятия
Ефективният урок
Центрирани върху ученика и конструктивистки подходи към обучението
Приспособяване на преподаването към индивидуалните потребности
Мотивиране на учениците да учат
Ефективна среда за учене
Учащи със специални нужди
Оценяване на ученето на учениците
Стандартизирани тестове и оценки

Също може да ви хареса…