ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ОГРАМОТЯВАНЕТО В МУЛТИКУЛТУРНА ПРЕДУЧИЛИЩНА, УЧИЛИЩНА И СЕМЕЙНА СРЕДА

16.00 лв.

Автор : Даниел Полихронов

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5248-8

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 320

Език : български

Код: 978-954-07-5248-8 Категории: ,

Описание

Даниел Полихронов е юрист и педагог. Завършил е право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Доктор е по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование). Асистент е по превантивна педагогика във Факултета по педагогика към Софийския университет.

Автор е на над 50 публикации – глава от книга, студия, статии в научни списания и в сборници от конференции в България и чужбина, както и на интервюта със съвременни автори на литература за деца. Научните му интереси са свързани с темите за ограмотяването в мултикултурна среда и за превенцията и корекцията на девиантното и делинквентното поведение.

В монографията са представени педагогически технологии за стимулиране на процеса на ограмотяване в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда.

Те имат превантивен характер за осъществяване на плавен психологически преход – емоционален, социален и езиков. Амбициозната задача на модела, в който се интерферират подкрепящата семейна, експертната педагогическа и културно-информационната среда, е да подготви граждани на света, като отчита народопсихологията у нас и в други държави.

Книгата е предназначена за педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, студенти, изследователи и експерти, интересуващи се от проблемите за ограмотяването в условията на мултикултурна среда.

Също може да ви хареса…