-10%

ПИСМАТА В ЛИЧНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

23.40 лв.

Автор : Дончо Градев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5906-7
Година : 2024
Корица : твърда
Страници : 278
Език : български

Описание

Историята на различните видове писма е не само увлекателно и вълнуващо четиво. Тя се проектира върху съвременните разновидности на писмовната комуникация. Нейното осмисляне прави възможно разбирането на новите епистоларни феномени. Задълбоченият анализ изяснява защо писането на писма е умение, което запазва и днес значимостта си като интегрална част от пълноценния процес на социализация на младите поколения.
Проф. Александър Маринов
Големият френски социален психолог от втората половина на ХХ век Серж Московичи пише: „Чета прекрасни психологически изследвания върху мисленето, паметта, чувствата, емоциите и т.н., но никъде не виждам Човека. После взимам „Братя Карамазови“ и ето – Човекът се появява, с карфица да го убодеш, ще пусне кръв!“. Известно е, че епистоларното общуване, защо не и творчество, присъства в почти цялата история на човечеството, дори и днес, независимо от отчуждението и дехуманизацията, породени от интернет. Поредната книга на проф. Дончо Градев предлага уникален психологически прочит, оригинална психологическа интерпретация на епистоларната комуникация. Тя ще бъде ценно четиво не само за психолози, но и за философи, филолози, историци, литератори и др.
Проф. Людмил Георгиев
Монографията съдържа богат спектър от историческа, научна и изследователска информация за един малко позабравен стил на общуване в съвременното динамично и забързано всекидневие. Писането и получаването на писмо, написано на ръка, влияе положително върху психичното състояние на човека. Проф. Дончо Градев ни предлага задълбочен и критичен анализ на нетривиална и слабо изследвана тема. Текстът е с висока информационна плътност, увлича с лекотата и достъпността си. Книгата е полезен източник за специалистите в областта на хуманитарните и социалните науки, изследователите ще бъдат провокирани за интересни бъдещи изследвания.
Проф. Соня Карабельова

Също може да ви хареса…