Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България

17.00 лв.

Автор : Ангел Велчев

Издателство : Географ БГ

ISBN : 9786199126424

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 111

Език : български

Описание

Монографията обобщава различните мнения, изказани хипотези и резултати от приложението на комплекс от географски и особено геоморфоложки методи за период от около 150 г. На фона на този сериозен литературен и научен анализ авторът проф. А. Велчев изказва своите виждания и хипотези базирани на многогодишен личен опит от камерални и полеви изследвания. Ясно е формулирано мнението, че съвременната цивилизация живее в междуледникова епоха, вероятно една от поредните през неоген-кватернерния период в границите на неозойската ера. Изказани са оригинални виждания за проява на различни типове ледници, което е сравнително ново виждане върху тези процеси през последните десетилетия на редица наши географи от различни поколения. Особен интерес предизвиква анализът на палеогеографската обстановка за проучения период. Обърнато е внимание на промяната на снежната граница за дълъг периоид от време и свързаните с това последствия за развитието и динамиката на ландшафтите.