Плиска – Преслав , Том 11

20.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 978-954-9472-36-3
Година : 2015
Корица : твърда
Страници : 448
Език : български
Код: 978-954-9472-36-3 Категории: ,

Описание

Материали от Национална научна конференция с международно участие „Карел Шкорпил
и българската средновековна археология“, посветена на 150 години от рождението на
Карел Шкорпил и 110 години от началото на проучванията в Плиска, 2 — 3 октомври
2009 г. НИАР — Плиска.
Съдържание
П. Георгиев. Заслугата на Карел Шкорпил за откриването на столица Плиска и за някои негови интерпретации
В. Плетньов, Пр. Пеев. Бележки за промяната на бреговете на Варненския залив, изследванията на братята Шкорпил и някои нови проучвания във Варненско
Й. Алексиев. Карел Шкорпил — между Търново и Плиска
А. Конаклиев. Обхожданията Карел Шкорпил в Търговищка област
П. Георгиев, Ст. Иванов. „Вътрешното“ землено укрепление на Плиска (края на VIII — началото на IX в.) (проучвания 2000—2006 г.)
Я. Димитров, М. Инкова. Към археологическата карта на Външния град на Плиска: Контролни сондажи в района между каменната крепост и Асар дере (проучвания 2005 г.)
В. Григоров. Керамичен от Плиска
Я. Димитров, Хр. Стоянова. Пещ за изпичане на битова керамика в югоизточния сектор на Вътрешния град на Плиска
Л. Дончева-Петкова. Керамика от комплекса в югозападния ъгъл на Вътрешния град на Плиска
К. Константинов. Метални накити и коланни гарнитури от разкопките на комплекса при южния сектор на западната крепостна стена в Плиска
Ст. Станилов. Малък принос към проучването на художествения метал в Първото царство
Т. Тихов. Ранносредновековни пръстени от фонда на РИМ — Шумен
В. Йотов. Предпазител на меч от Плиска
Л. Дончева-Петкова, Н. Шаранков. Камък с надписи и рисунки от Дворцовата базилика в Плиска
К. Попконстантинов, Ст. Станилов, Я. Димитров. Оловен амулет с надпис от разкопки във Вътрешния град на Плиска
И. Йорданов. Плиска (IX—XI в.) според данните на сфрагистиката
К. Рау. Мозаечни мъниста с розети и кръстосани пояси
Т. Балабанов, Кр. Стоева. Нови данни за укрепителната система на аула на хан Омуртаг при с. Хан Крум, Шуменско
J. Szentpeteri. The hrings — Political centres of the Avar Khaganate
Й. Сентпетери. Хринги — Центрове на властта в Аварския каганат (резюме)
Л. Красильникова, К. Красильников. Служебный образ болгар в Хазарском каганате (к продолжению темы)
Р. Костова. Северната част на Западночерноморското крайбрежие от края на Х до края на XII в.: селищният модел на една византийска периферия
Г. Атанасов. Колонията скални манастири до Провадийското дефиле
М. Манолова-Войкова. Амфори от обект „Владетелска църква“ във Велики Преслав
Ст. Бонев. По повод на новонамерена тока с лъв от Преслав
Ст. Дончева. За един рядъл тип токи от територията на средновековна България
Д. Момчилов. Старобългарски апликации от Маркели
Г. Дзанев. Два ранносредновековни оловни медалиона — амулети от фонда на РИМ – Разград
Ил. Илиев. Две находки от ранносредновековното селище в района на гр. Дългопол
Ст. Попов. Сабя от колекцията на Националния археологически музей в София
Й. Валериев. Бележки върху така наречените „амулети — кончета с мъжка глава“
Н. Митев. Част от колективна находка от сребърни аспри на цар Иван Александър и Михаил Асен (1332/1333 — 1380) от Велики Преслав
К. Апостолов. Ганчо Енев — краевед на Омуртагска околия

Също може да ви хареса…