Плиска – Преслав, том 13. В памет на професор Тотю Тотев (1930-2015)

50.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-947-263-9

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 538

Език : български

Описание

Съдържание

Предговор

За проф. Тотю Тотев, археологът (1930—2015): Pro gloriae et memoriae

П. Георгиев. Плиска — езическото средище на България през IX век

Н. Хрисимов. Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика в Плиска

Ю. Савев. Печат на Григорий, комеркиарий на Девелт от манастира при Голямата базилика в Плиска

Я. Димитров, Л. Нинов. За използването на костени кънки в Средновековна България (по повод на „колективна“ находка от цитаделата в Плиска)

М. Инкова. Златна висулка от вътрешния град на Плиска

В. Григоров, Л. Тодорова. Изгоряла сграда от обект „Дворцов център-изток“ в Плиска

М. Пенкова. Керамика от жилищата в изкоп XXI на обект „Малко дървено укрепление“

Д. Йосифов. Изследванео на сферокунусен съд от Плиска с остатъци от съдържимото

С. Бонев. Втора, предпоследна, публикация на дворцовата сграда в югозападната част на Големия царски дворец във Велики Преслав

Г. Йосифова. Триизмерна обемно-пространствена реконструкция на храмовите базиликални постройки от Преслав

Ж. Аладжов. Кръстове от Велики Преслав — обект „Средновековна улица“ южно от Патриаршията

И. Йорданов. Преслав 1053—1087 г. приносът на сфрагистиката

Ж. Жекова. Монетите на обект „Дворцов център“ във Велики Преслав (археологически сезони 2005—2011 г.)

М. Войкова. Археологически данни за живота във вътрешната крепост на Велики Преслав в следстоличния период

С. Дончева, И. Пенев, Г. Цекова и кол. Елементен състав на предмети с християнска символика от ранното българско средновековие (материали от производствените центрове на художествен метал в околностите на Преслав и Североизточна България)

С. Иванов. Пещи за строителна керамика при с. Ловец, Шуменско

Д. Момчилов, С. Бакърджиев, Я. Русев. Старобългарското селища в местността „Карач дере“ край с. Лозенец, Ямболско

П. Караилиев. Стопански постройки в средновековни селища на територията на община Раднево

Г. Атанасов. Златен пръстен със старобългарски знак от IX в. в подножието на крепостта до с. Скала, Силистренско

Н. Марков. Бележки за манастирски слънчев часовник от края на IX — началото на X в. от Североизточна България

Н. Митев. Византийски медни монети (IX—XII век) от Шуменско

Н. Кънев, М. Николов. Непубликувани ранносредновековни оловни печати от крепостта Русокастро и прилежащия й район

К. Рау. Рисувани стъклени гривни (краят на X—XI век)

Д. Рабовянов. Средновековно рицарско въоръжение — меч и кинжал от крепостта Кастрици до Варна

Н. Ботева, К. Тотев. Седмо правило на Седмия Вселенски събор или за дългия път на една християнска реликва

Д. Аладжова. Печат от времето на тетрархията

В. Йотов, А. Минчев. ΚΎΡΙΕ ΒΌΗΘΕΙ… надписи от късноантичния град на нов Свети Атанас край Бяла, Варненско

Р. Колева, Ч. Кирилов. Мнимият прабългарски вал в Балчик

Е. Казаков. Към проблема за етнокултурната принадлежност на Новинковския тип паметници

E. Corbu. Historical and archaeological arguments regarding Early Medieval defensive system from Vlădeni—Popina Blagodeasca (Ialomitza county, Romania)
Е. Корбу. Исторически и археологически съображения за ранносредновековната отбранителна система от Владени-Попина Благодеаска (окръг Яломица, Румъния) (резюме)

С. Рябцева. О великоморавском и подунайском влиянии на формирования древнорусского ювелирного убора X — начала XI вв.
S. Ryabtseva. On the Great Moravian and Danube influence on the formation of Old Rus’ jewelry dress of 10th — the beginning of 11th c. (summary)

Х. Трендафилов. Изобретяване на полугрък

Г. Николов. Мечтата на българите за завладяването на Цариград през Средновековието

И. Илиев. Свети Наум Мизийско-Охридски и българите

Съкращения

Справка за авторите