-10%

Плиска – Преслав , т.12. Корпус на средновековните български печати

135.00 лв.

Автор : Иван Йорданов
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 978-954-9472-46-2
Година : 2016
Корица : мека
Страници : 308
Език : български

Описание

 

Съдържание
Въведение
Част първа. Печатите на Първото българско царство
Глава I. Печатите на владетелите от Велика България
I.1. Пръстен-печат на Кубрат — патриций (635—665)
Глава II. Печати на българските владетели до Покръстването
II.1. Моливдовул на Мавър патриций и архонт на серимисианите и българите (682—684)
II.2. Печатът кесаря Тервел (705—721)
II.3. Mоливдовули на Телериг-Теофилакт патриций (след 777)
II.4. Хризовули? (медальони) на хан Омуртаг (814—831)
Глава III. Печати на българските владетели след Покръстването
III.1. Печати на Михаил I (864-889, †907)
III.1а. Михаил архонт на България (864—889)
III.1б. Михаил монах и архонт на България (889—907)
III.2. Печати на Симеон I Велики (893—927)
III.2а. Симеон архонт на България (893—?)
III.2б. Симеон миротворен василевс (913—?)
III.2в. Симеон, василевс на ромеите (?—927)
III.2г. Симеон василевс (913—927)
III.3. Печати на Петър I (927—969)
III.3A. Петър I и Мария Лакапина (927—945)
III.3А.а. Петър и Мария василевси на българите (927—?)
III.3А.б. Петър и Мария автократори на българите? (40-те г. на Х в.)
III.3А.в. Петър и Мария благочестиви василевси (40—50 г. на Х в.)
III.3Б. Петър I едноличен владетел (945—969)
III.3Б.а. Петър василевс на българите (945—?)
III.3Б.б. Петър василевс (945—?)
III.3Б.в. Петър деспот (963—969)
III.3Б.г. Петър I цар на българите (?—969)
III.3Б.г.1. Бронзова матрица на Петър I цар на българите
III.3Б.г.2. Моливдовули на Петър кесар
III.4. Печати на анонимни български владетели (IX—X в.)
Глава IV. Печати на престолонаследници и багатури
VI.1. Йоан багатур и престолонаследник (927—?)
VI.2. Михаил багатур и престолонаследник (IX—X в.)
VI.3. N., багатур на българския василевс (Х в.)
Глава V. Печати на различни титуляри в средновековна България (IX—X в.)
V.1. Петър велик куратор на архонта на България (последна четвърт на IX в.)
V.2. Печати на Григорий магистър на българите (Х в.)
Глава VI. Печати на българската църква (864—971)
VI.1. Исайа епископ на България (IX в.)
VI.2. Николай епископ Θεοβουλείας (IX в.)
VI.3. Георги архиепископ на България (?—889)
VI.4. Йоан архиепископ на България (последна четвътт на IX в.)
VI.5. Георги монах и синкел български (?—971)
Глава VII. Печати с руноподобни знаци от България (втора половина на IX в.)
VII.1. Оловен печат на Евфимий със знака IYI (края на IX в.)
VII.2. Неидентифициран печат със знак IYI (втора половина на IX в.)
VII.3. Печат с IYI и кръст (втора половина на IX в.)
Част втора. Печатите на Второто българско царство
Глава I. Печати на българските владетели
I.1. Печати? на Теодор василевс на ромеите (1185—1190)
I.2. Печат на Йоан василевс на българите (XII—XIII в.)
I.3. Печати на Йоан-Асен I (1186—1196)
I.4. Печати на цар Калоян (1197—1207)
I.5. Печати на цар Борил (1207—1218)
I.6. Хрисовул на цар Йоан Асен II (1230—1241)
I.7. Печати на цар Мичо Асен (1256—1263)
I.8. Печати на цар Константин Асен (1257—1277)
I.9. Печат на българската царица Ирина (XIII в.)
I.10. Печати на цар Йоан Александър (1331—1371)
I.11. Печати на цар Йоан Шишман (1371—1393)
Глава II. Печати на българската църква
II.1. Моливдовул на патриарх Висарион (средата на XIII в.)
II.2. Моливдовул на патриарх Симеон (40-те г. на XIV в.)
Глава III. Матрици печати от Второто българско царство
III.1. Бронзова матрица на Петър I? (?—969)
III.2. Висящ бронзов друстранен печат на Мичо Асен (1256—1263)
III.3. Оловна матрица за восъчни печати на цар Йоан Шишман (1371—1393)
III.4. Бронзов медальон-печат на Рафаил (XIV в.)
III.4а. Матрица за восъчни печати на севаст Доромир (XIV в.)
III.5. Бронзови матрици с изображение на двуглав орел от XIV в.
III.6. Варовикова матрица за восъчни печати
III.7. Оловен печат за восъчни отпечатъци
III.8. Метален (бронзов) печат за восъчни отпечатъци
Глава IV. Пръстен-печати на български сановници
IV.1. Бесаров пръстен-печат (XIII—XIV в.)
IV.2. Витомиров пръстен-печат (XIII—XIV в.)
IV.3. Дамаров пръстен-печат (първа половина на XIV в.)
IV.4. Пръстен-печат на Димитър комес? на царицата (XIII—XIV в.)
IV.5. Доброславов пръстен (XIII—XIV в.)
IV.6. Калоянов пръстен-печат (XIII в.)
IV.7. Пръстен-печат на Петър, епикерни и братовчед царев (XIV в.)
IV.8. Радославов пръстен-печат (XIV в.)
IV.9. Сенов пръстен-печат (XIII—XIV в.)
IV.10. Пръстен-печат на Сисо (края на XIV в.)
IV.11. Пръстен-печат на Слав, столник царев (XIII—XIV в.)
IV.12. Пръстен-печат на меченосеца Тагчи (XIII—XIV в.)
IV.13. Пръстен-печат на Хинат севаст (XIII—XIV в.)
IV.14. Ходоров пръстен-печат (XIII—XIV в.)
IV.15. Пръстен-печат на Ходор (XIII—XIV в.)
IV.16. Пръстен-печат на Хриз (XIII—XIV в.)
Addenda et corrigenda
Индекс на имената, титлите и длъжностите, изписани върху българските печати
Библиография
Съкращения
Илюстрации

Също може да ви хареса…