-10%

Подготовка по Биология и здравно образование за зрелостници и кандидат-студенти – МОДУЛ 1

27.00 лв.

Автор : Наташа Цанова , Снежана Томова
Издателство : Педагог 6
ISBN : 978-954-324-310-5
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 224
Език : български

Описание

Подготовката за изпит предполага спазването на най-малко две изисквания, които до голяма степен определят крайния резултат. На първо място това е качеството на усвоената информация, която подлежи на контрол, и на второ място – умението да се приложи тази информация в условия, определени от формaта на изпита. По отношение на тези изисквания предлаганото помагало осигурява:
 • синтезирана и подредена биологична информация (текст и изображения) за Модул 1 – „Клетката – елементарна биологична система“ – дефиниции, обобщения, блок схеми, таблици, модели, гра­фики, електронномикроскопски снимки и др. Информацията в съдържателен и структурен план покрива изцяло учебната програма за профилирана подготовка и учебно-изпитната програма за ДЗИ по биология и здравно образование в частта за Модул 1. В съдържателно отношение помагалото е тясно свързано и е своеобразно продължение на учебника за 11. клас по биология и здравно образование, профилирана подготовка.
 • задачи с различна степен на трудност, подредени в две групи – за упражнения (след всеки раздел) и задачи в рамките на заключителни тестове върху цялото съдържание на Модул 1. Задачите в книгата са конструирани съдържателно в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи като:
а) задачи с избираем отговор – с един отговор и с множествен отговор;
б) задачи със свободен (кратък) отговор – дума, фраза или изречение; схематична рисунка с означения; конструиране на кратък текст.
Задачите в отделните теми и в рамките на тестовете са в съответствие с ДЗИ по биология и здравно образование и с изискванията на висшите училища за кандидатстудентски изпит по биология.
Съдържа­нието е структурирано в три части в контекста на микросистемата от организацията на живата материя:
 • Атоми, молекули, надмолекулни комплекси
 • Клетъчно равнище на организация. Структура на клетката
 • Еукариотна клетка – процеси
И трите части са конструирани по единен алгоритъм:
 • теоретична част – блок схеми (с дефиниции, обобщения, изображения), таблици, електронномикроскопски снимки, схеми, модели, формули, графики;
 • задачи за упражнение, подредени съдържателно и по типове.
Броят на задачите в отделните части е съответно:
 • Атомно равнище на организация – 40 задачи
 • Молекулно равнище на организация – 191 задачи
 • Надмолекулно равнище на организация – 70 задачи
 • Клетъчно равнище на организация. Струк­тура на клетката – 224 задачи
 • Клетъчно равнище на организация. Еука­риотна клетка – процеси – 244 задачи
Изданието съдържа над 1000 задачи, като 250 от тях са включени в петте заключителни теста, както и верните отговори на всички задачи.

Също може да ви хареса…