-10%

Позитивно възпитание и поведенческа промяна

18.00 лв.

Автор : Александър Ранев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9789540755656
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 216
Език : български
Код: 9789540755656 Категории: , ,

Описание

Д-р Александър Ранев е преподавател в катедра „Социална педагогика и социално дело“ към ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на педагогиката, възпитанието, социалната педагогика, мениджмънта на класа, алтернативните образователни и възпитателни модели и практики. Има дългогодишен практически опит като възпитател в училище за деца с увреден услух, работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения, работа с пълнолетни младежи, напуснали социалните услуги за деца, лишени от родителска грижа. Организира и провежда тренинги на родители и специалисти, работещи с деца и младежи с емоционални и поведенчески затруднения. 
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 7
ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОЗИТИВНО ОРИЕНТИРАНОТО ВЪЗПИТАНИЕ / 11
Същност на предизвикателното поведение / 11
Основни принципи на позитивно ориентираното възпитание / 22
Структурна рамка на подхода. Форма и функция на поведението / 26
Работа по случай / 33
Функционална оценка и план за подкрепа / 41
Стратегии и методи за справяне с предизвикателното поведение / 52
ФАКТОРИ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ / 71
Групиране на факторите за предизвикателното поведение / 71
Физическата подструктура и връзката ѝ с предизвикателното поведение / 75
Душевната подструктура и връзката ѝ с предизвикателното поведение / 86
Духовната подструктура и връзката й с предизвикателното поведение / 93
Факторите от околната среда и връзката им с предизвикателното поведение / 101
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ, РАБОТЕЩ С ДЕЦА С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ / 121
ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ / 134
Дизайн на изследването / 134
Анализ на резултатите от „работата по случай “ / 136
Анализ на резултатите от фокус групите / 139
Работата по случай и изследване в действие в Центровете за работа с деца / 149
ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 156
ЛИТЕРАТУРА / 160
ПРИЛОЖЕНИЯ / 167

Също може да ви хареса…