Полета. Том II: Полета на властта

35.00 лв.

Автор : Пиер Бурдийо

Издателство : Изток – Запад

ISBN : 978-619-01-0294-6

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 656

Език : български

Описание

Социалният свят в модерните общества се състои от полета: разделението на обществените дейности води до обособяването на социални подпро­­странства, специализирани в извършването на определена социална дейност. Тези полета притежават относителна автономност спрямо обществото като цяло. Те са йерархизирани и тяхната динамика се дължи на борбите между социалните дейци, които се стремят да заемат в тях доминиращи позиции. Бурдийо подчертава изключителното значение на борбата и конфликта за функционирането на дадено общество, като конфликтите се разиграват преди всичко в различните социални полета, породени са от съответните йерархии и се основават на опозицията между доминиращи и доминирани дейци, а не се свеждат само до конфликти между обществените класи.

Съдържание

За духа на изследването

Поле на властта, интелектуално поле и класов хабитус

Право и онеправдаване. Полето на териториалните власти и привеждането в действие на регламентите

Политическо поле, поле на обществените науки, журналистическо поле

Обществено пространство и произход на „класите“

Политическото поле (разговор с Филип Фрич)

Политическото поле (лекция)

Форми на политическо действие и начини на съществуване на групите

Кратка бележка за антиномията на колективния протест

Социално пространство и политическо поле

Политическа монополизация и символни революции

Политическата представа. Eлементи за теория на политическото поле

Вложение за глава на семейство

Икономическото поле

Изграждането на пазара

За духа на държавата. Произход и структура на бюрократичното поле

От кралския дом до държавното основание

Агрегация и сегрегация полето на висшите училища и полето на властта

Варианти и инварианти елементи за структурна история на полето на висшите училища

Силата на правото

Властта на журналистиката

Телевизионното студио и неговите кулиси

Невидимата структура и нейните ефекти