-10%

Политиката

40.50 лв.

Автор : Хенри Кисинджър
Издателство : Труд
ISBN : 9789543987573
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 318
Език : български

Описание

„Политиката“ (с оригинално заглавие „Does America needs a Foreign Policy”) на видния аме­рикански държавник Хенри Кисин­джър, съветник по въпросите на националната сигурност по време­то на президента Ричард Никсън и държавен секретар при президента Джералд Форд, може да се характери­зира като политическо есе върху настоящето и бъдещето на аме­риканската външнополитическа стратегия.

Идеите на Кисинджър отчитат новите реалности в света след падането на желязната заве­са и отправят поглед в бъдещето, без да пропускат нито един земен регион и дори отделни държави. В специално написан послеслов бив­шият държавен секретар се спира на непосредствените задачи на американската външна политика след терористичните удари в САЩ на 11 септември 2001 година.

В “Политиката” Хенри Кисинджър формулира съвсем ясно и катего­рично хегемонното положение на САЩ в света след края на студена­та война: “Международната сцена представлява странна смесица от зачитане и подчинение на амери­канската мощ, съчетана понякога с гняв към нейните препоръки и объркване, що се отнася до дъл­госрочните й цели… Съедине­ните щати имат превъзходство, което не е оспорвано дори от най-великите империи на ми­налото. От въоръженията до предприемачеството, от науката до технологията, от висшето об­разование до културата САЩ зае­мат безпрецедентна доминираща позиция на цялото земно кълбо… САЩ се смятат ед­новременно за източник и гарант на демократичните институции по земното кълбо и все повече се утвърждават като арбитър за чест­ността на избори в други страни и в прилагането на икономически санкции или други задължителни мерки, ако изискванията им не се изпълняват.” Това е базата, на която Кисинджър гради изводите си за външната политика на САЩ.

Също може да ви хареса…