-10%

ПОЛИТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ

16.20 лв.

Автор : Пенка Христова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5434-5
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 272
Език : български

Описание

Гл. ас. д-р Пенка Христова придобива бакалавърска степен „Английска филология“, магистърска степен „Европейска интеграция“ и докторска степен в областта на европеистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните ù интереси са свързани с езиковите политики, националната и европейската идентичност, многоезичието и чуждoезиковото обучение.
Настоящата книга се основава на дисертационния труд на авторката на тема „Политики на многоезичие и европейска идентичност“, разработен под научното ръководство на проф. д-р Мария Стойчева. Основната ù цел е да се изследва въздействието на политиките на многоезичие на Европейския съюз (в частност Програма „Коменски“, която понастоящем е част от Програма „Еразъм+“) върху формирането на европейска идентичност. Книгата е насочена към преподаватели, докторанти, студенти, експерти в областта и към всички, които се интересуват от тази интердисциплинарна област.

Също може да ви хареса…