Политическата реклама- между реалността и манипулацията

20.00 лв.

Автор : Георги Манолов

Издателство : ВУСИ

ISBN : 978-619-734-306-9

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 514

Език : български

Описание

Книгата впечатлява и респектира с широтата на научния поглед, като обхваща генезиса и развитието на модерната реклама в световен аспект. Авторът смело, задълбочено и аргументирано навлиза в неизследваните теоретични дебри на феномена, проследявайки историята на българската реклама от Освобождението до днес и нейните метаморфози в годините на политическия преход.

Монографията на проф. Манолов се откроява с немалко предимства, едно от които е цялостното научно изследване на проблема в България като елемент от политическия маркетинг и бранд, като език и стил, разнообразни техники и финансиране. „Професионалният риск да бъдеш пръв е много голям, но в този случай си заслужава научните усилия“, пише в предговора на изданието проф. д-р Маргарита Пешева. Тя оценява изключително високо предимствата на книгата, като откроява широкото приложно поле, което дава простор за научните виждания на автора.

Изследването на проф. Манолов е предназначено за разнообразен кръг потребители – експерти по политически маркетинг, историци, журналисти, студенти и просветени читатели, което е сигурна гаранция за научната му стойност и обществена полза. За написването на книгата авторът залага на комплексен подход, стъпвайки върху многобройни факти и аргументи, върху исторически свидетелства и утвърдени практики от световния политически маркетинг, успешно интерпретирайки ги в контекста на българския опит и действителност.