Политологичната мисъл от древността до наши дни

25.00 лв.

Автор : Георги Янков

Издателство : УНСС

ISBN : 9789546447514

Година : 2006

Корица : мека

Страници : 462

Език : български

Описание

Книгата включва върховите постижения на политологичната мисъл в историята на цивилизацита: политологичните възгледи на водещи мислители от Платон до Хегел и от Джеферсън, Хамилтън и Джон Ст. Милп до Попър, Дарендорф, Дюверже и Фукияма. Направени са анализи и коментари на политологичното творчество на съответния автор, откроено е мястото му в историята на политическите учения. Следват оригинални текстове от трудове на дадения мислител. Публикувани са отделни глави и раздели от малко познати произведения, като “За държавата” и “За законите” на Цицерон, “Два трактата за държавното управление на Джон Лок и “Философия на на правото” на Хегел.

Трето преработено и допълнено издание .