-10%

Полицейска регистрация на лица

18.00 лв.

Автор : Антон Желев

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-226-6

Година : 2022

Корица : мека

Страници : 216

Език : български

Код: 978-619-226-226-6 Категории: , ,

Описание

Полицейската регистрация се разглежда като специализирано производство в две относително самостоятелни и същевременно неразривно свързани части – извършването и снемането на регистрацията. Правят се редица предложения de lege ferenda за усъвършенстване на отделни елементи на нормативната уредба и за оптимизиране на организацията на дейностите и взаимодействието на органите при полицейска регистрация на лица.
Трудът е предназначен за практикуващи юристи, полицейски служители, научни работници и студенти, както и за всички, които проявяват интерес към темата и желаят да обогатят общата си култура.


Антон Желев е преподавател по учебните дисциплини „Полицейско право“ и „Опазване на обществения ред“ във факултет „Полиция“ на Академията на МВР. Доктор в професионално направление „Национална сигурност“.