-10%

Помагало по лексика: Растения . Английско – български и Българо – английски речник

16.20 лв.

Автор : Сашко Павлов

Издателство : УИ “ Паисий Хилендарски “

ISBN : 9789544234409

Година : 2008

Корица : мека

Страници : 374

Език : български

Описание

Това помагало е предназначено за студенти към Катедрата по Английска филология на ПУ „П. Хилендарски“, но може да бъде полезно и за други студенти, изучаващи английски, за преводачи, ботаници и други специалисти.
Помагалото е плод на дългогодишна работа на автора със справочници и консултанти със специалисти от Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“, най вече проф. Киряков и гл. ас. д-р. Иванка Димитрова / Дюлгерова, проф. Чешмеджиев от Аграрния университет, и др.
Тази съвместна работа се наложи поради липсите и неточностите, както ив общите, така и в специализираните англо – български и българо – английски речници, налични в България. Наложи се дори успоредно да посадя чимен и сминдух (подправки), и дори да изчакам да цъфнат, за да може да се определи кое растение какво е.
Без претенции да е пълно (това е работа, която сякаш никога няма край), считам, че помагалото покрива голяма част от известните ни растения, както и доста екзотични видове.
В процеса на работа възникват някои разминавания между терминологичната и нетерминологична употреба на някои български наименования. В такива случаи съм давал предимство на нетерминологичната употреба, последвана от терминологичната и съкращението „бот“, което индикира ботаническа терминология. Ботаниците ще могат да търсят необходимите им думи посредством латинския индекс.
По – често срещаните съкращения на английски включват n – noun (съществително), adj. – adjective (прилагателно), esp. – especially (особено).
Някои от наименованията са мои, въведени от мен и обикновено отбелязани с *, посредством някакъв превод (било латинското наименование, било английското) или посредством наименованията трябва да говорят на неспециалистите, вместо само да се заемат латински имена, които говорят нещо само на специалистите.
Дали съм прав или не – това, според мен ще решите вие, активните участници в употребата и формирането на езика.