-10%

ПОСВЕТЕНИ НА БИБЛИОТЕКИТЕ

23.40 лв.

Автор : съставител – Мария Аврамова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5536-6
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 368
Език : български
Код: 978-954-07-5536-6 Категория:

Описание

Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева
65-годишната възраст обикновено свързваме с разцвет в личностното развитие и повод за професионална и творческа равносметка. На този жизнен етап най-ярко се проявяват количествените и качествените натрупвания на всяка личност.
Безспорно е мястото на Анета Дончева в българското библиотечно дело и библиотекознание в един особен период от развитието на страната, период на преход, на хронични кризи – икономическа и социална, период на девалвация на морални и нравствени ценности. Период, в който всеки трябваше да направи своя избор за развитие и да реши дали да работи за своето лично благоденствие и материално благополучие, или да остане верен на професията си и да се посвети на реформата в българското библиотечно дело. Анета Дончева избра второто и се отдаде изцяло на професията.
Ваня Грашкина-Минчева
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод / 7
Около юбиляря / 11
ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА
Време за равносметка / 13
ВЕСЕЛА ЦОКЕВА
Библиография на публикациите на доц. д-р Анета Дончева / 35
Устойчиво мислене за бъдещето на библиотеките / 59
ИВАНКА В. ЯНКОВА
Екипността – ключов фактор в дейността на библиотечния мениджър днес / 61
КАЛИНА ИВАНОВА
Финансиране на обществените библиотеки (Необходимост от нова методика и правила за успешна финансова политика) / 77
НАДЕЖДА ГРУЕВА
Кризата от пандемията: как се промени една библиотека (Размисли на един ръководител) / 87
ЕЛИ ПОПОВА
Библиотечният ПР – акценти и предизвикателства / 98
Библиотеките и въздействието върху социалната инфраструктура / 115
ЕЛИЦА ЛОЗАНОВА-БЕЛЧЕВА
Библиотеките в подкрепа на обществото по време на глобални кризи / 117
СПАСКА ТАРАНДОВА
„Глобални библиотеки – България“ – трансформация на обществените библиотеки и библиотекарите / 132
БОРЯНА КОЗАРЕВА
Информационното поведение като обект на изследване в университетските библиотеки в България / 141
Съвместно бъдеще за библиотеките / 161
НАДЯ КАРАЧОДЖУКОВА
Библиотечните мрежи – възможност за споделяне на ресурси и предпоставка за повишаване квалификацията на библиотекарите / 163
ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА
Информационното обслужване в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“: добри библиотечни практики / 177
СИЛВИЯ НАЙДЕНОВА
Библиотечната система на Българската академия на науките като единен академичен център / 186
ДОБРИНКА МИТЕВА
Методическата дейност на Регионална библиотека „Дора Габе“ – традиция и съвременност / 192
Книжовното културно наследство и дигиталните технологии / 209
ЦВЕТАНКА ПАНЧЕВА
Идеи и позиции за дигитализацията в библиотеките (Готови ли сме за мащабните дейности, залегнали в Националния план за възстановяване и устойчивост?) / 211
ГЕОРГИ ПЕТРОВ
Управление и координация на процесите на дигитализация на българското културно наследство / 226
СЪБИНА АНЕВА
Отново за „Националната стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство в библиотеките и осигуряване на достъп до него“ / 237
СТОЯНКА КЕНДЕРОВА
Начало на дигитализацията на източното документално и книжовно наследство в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ / 248
БОРЯНА ХРИСТОВА
Чеклист на сбирката от славянски ръкописи на Църковно-историческия и архивен институт при Българската православна църква / 260
Образователни иновации: библиотекарите на утрешния ден / 267
МИЛЕНА МИЛАНОВА
Образованието в областта на библиотекознанието и информационната наука от перспективата на професионалната реализация и очакванията на пазара на труда / 269
МАРИЯ АВРАМОВА
Библиометричен профил на дисертациите по докторски програми в областта на библиотечно-информационните науки в България (2011–2021 г.) / 289
Пътни знаци към бъдещето / 321
ИСКРА МИХАЙЛОВА
Ролята на българските библиотеки за реализирането на Зеления пакт – новата стратегия за растеж на Европейския съюз / 323
ОЛЯ ХАРИЗАНОВА
Нови екосистеми за хибриден интелект / 334
Приложения / 345
Списък на авторите / 347
Снимки / 349

Също може да ви хареса…