-10%

ПОЧЕРКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. АКТУАЛНИ ЩРИХИ

19.80 лв.

Автор : Людмил Георгиев , Детелина Георгиева
Издателство : Атеа Букс
ISBN : 9786197624304
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 180
Език : български

Описание

Настоящият сборник съдържа 14 статии. Част от тях са свързани с резултати от научни изследвания в сферата на почерците /ръкописни текстове и подписи/, както и с разработки за някои специфични видове графически експертизи, които могат да се възприемат и като частни методики. Общата методика за съдебно- почерковите експертизи умишлено не е застъпена, тъй като е подробно разработена и публикувана чрез сайта на НИК-МВР. Отделните публикации в книгата са плод на дългогодишния експертно- практически и преподавателски опит на двамата автори, съчетан с тяхната изследователска дейност в двете направления. В този смисъл повечето от предлаганите материали допълват и надграждат, без да преповтарят, общата методика за съдебно-почерковите експертизи, както и съответните изложения по темата в „класическите“ учебници и специализираните пособия по дисциплините „Криминалистика“ и „Съдебни експертизи“. Публикациите в сборника имат за цел да подпомогнат дейността на вещите лица в областта на почерковите и документните изследвания, на разследващите органи и съда, на практикуващите юристи, както и да повишат знанията на обучаемите в НИК-МВР, в Академията на МВР, на студентите от юридическите факултети и на всички, които проявяват интерес към материята.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Използвани съкращения 5
Предговор 6
Сравнителният материал като предпоставка за изготвяне на обективни съдебно-почеркови експертизи 8
Методически аспекти при извършване на многообектни графически изследвания 24
Идентификационни изследвания на ръкописни текстове, изписани от едно и също лице на различни езици 36
Криминалистическо изследване на ксерографски и други копия на подписи 49
Автоподлогът като форма на умишлено изменение на подписа 54
Криминалистически и правни аспекти при използването на документи с подпис, положен чрез печат /факсимиле/ 62
Възможности за установяване на антидатиране в документи чрез признаците на почерка 73
Влияние на измененията на почерка върху възможностите за компютърното му изследване 90
Специфики при идентификационното почерково изследване на подписи на художници върху картини и графики 101
Идентификационни почеркови изследвания на ръкописни текстове, изписани със спрей 118
Технико-криминалистично изследване на подписи, нанесени в документи с нетипични средства 130
За видовете експертни заключения при почерковите изследвания 141
Вещото лице в съдебната зала 153
Извънсъдебни експертизи за изследване на документи 158
Приложения 167
За авторите 175

Също може да ви хареса…