-50%

Правата на човека в международните отношения

10.00 лв.

Автор : Дейвид Форсайт

Издателство : Слънце

ISBN : 954742047X

Година : 2002

Корица : мека

Страници : 440

Език : български

Изчерпан

Описание

За първи път на българския книжен пазар се появява
подобен род помагало за студенти по дисциплини, ко-
ито изучават правата на човека, както и за всички спе-
циалисти в тази сфера. Книгата е предназначена и за
по-широк кръг читатели, интересуващи се от този акту-
ален проблем. Тя документира многобройните проме-
ни, настъпили в международните права на човека през
последните петдесет години, и разглежда бъдещето им
в контекста на глобализацията. Основната идея на ав-
тора Дейвид форсайт, почетен професор по полити-
чески науки в университета на Небраска /САЩ/ е, че
всеобщите човешки права трябва да се превърнат в
неотменна част от международните отношения, което
без съмнение ще доведе до промяна в схващането за
държавния суверенитет.