Правни основи на киберсигурността – том 1

20.00 лв.

Автор : Драгомир Кръстев

Издателство : Стено

ISBN : 9786192411466

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 296

Език : български

Код: 9786192411466 Категории: ,

Описание

През последните десетилетия Интернет и киберпространството, в най-общ план, оказват все по-голямо значение върху икономиката и на практика върху всички сфери на нашето общество. Наличието на сигурен Интернет е важна предпоставка и за създаването на надеждна среда за глобална търговия с услуги. Нашето ежедневие, социалните взаимодействия и бизнесът ни зависят от безупречната работа на информационните и комуникационните технологии.

Наличието на едно отворено и свободно киберпространство дава тласък на политическото и социалното приобщаване в световен мащаб, то премахва бариерите между държави, общности и граждани, възможността за свободна комуникация в него предоставя свобода за взаимодействие и обмен на информация и идеи в световен мащаб, предоставя форум за свободно изразяване на мнения и упражняване на основните права и подкрепи хората в стремежа им за демократични и по-справедливи общества.

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) се превръщат в гръбнак на нашия икономически живот и са ресурс с критично значение за всички икономически сектори. Те стоят в основата на сложните системи, които поддържат функционирането на бизнеса в ключови сектори като финансите, здравеопазването, енергетиката и транспорта; същевременно много бизнес модели са изградени върху непрекъснатостта на достъпа до интернет и безупречното функциониране на информационните системи.

Някои от тези основаващи се на ИКТ системи, услуги, мрежи и инфраструктури формират жизненоважна част от европейската икономика и общество, като или предоставят съществени продукти и услуги, или представляват основната платформа за други критични инфраструктури. Те се считат обикновено за критични информационни инфраструктури (КИИ), тъй като тяхното разстройване или разрушаване би могло да окаже сериозно въздействие върху жизненоважни обществени функции.

Днес ние повече от всякога сме зависими от информационната и комуникационна инфраструктура за управлението на нашето общество, извършване на стопанска дейност и упражняване на правата и свободите си като граждани. Тя е важна предпоставка и за създаването на надеждна среда за глобална търговия и услуги.