Православието в Созопол . Минало и настояще / Orthodoxy in Sozopol . Past and present

12.00 лв.

Автор : Щелиян Д. Щерионов

Издателство : София

ISBN : 9789547452794

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 96

Език : български или английски

Описание

Една книга, която проследява пътя на православието в Созопол от древността до днес. Книга, която се основава на факти, съхранявани в различни наши и чужди архивохранилища, и на съществуващата литература по темата. Тя показва изграждането на Созопол като център на християнската култура, откроява онези личности, които са оставили своя отпечатък в историята на православието в града и региона. Отделно място е отредено и на съществувалите преди и действащите все още тук църкви, параклиси и монашески обители, пазители на православието и разпространители на неговите идеи. Настоящият труд предлага и богат снимков материал, който онагледява изследването и показва свети места. Събрани са и спомени на местните хора за съществуващите в града църкви и параклиси.

Книгата има фундаментален характер и е предназначена за онези, които искат да знаят как в Созопол се съхранява и разпространява православието до днес.

Изданието се предлага в два варианта български или английски .

Съдържание

Предговор …………………..5
Созопол като православен център ……….7
Созополските църкви …………19
Созополските параклиси ………45
Созополските монашески средища …….65
Заключение …….91
Списък на ползванитеизвори и литература …..92