Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005–2007 г.

20.00 лв.

Автор : под редакцията на Васил Николов
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 978-954-92181-3-8
Година : 2008
Корица : твърда
Страници : 352
Език : български
Код: 978-954-92181-3-8 Категории: ,

Описание

   „Идеята за тази книга се появи през лятото на 2007 г., по време на третия археологически сезон на селищната могила (тел) Провадия—Солницата. Резултатите от разкопките с всеки следващ ден надхвърляха очакванията ни, а с това желанието ми за представянето им в една, макар по-обширна статия, вече не съответстваше на огромната събрана информация. Тогава предложих на колегите от проучвателския интердисциплинен екип да подготвим предварителен отчет, но с обем, който да позволи издаването му в отделно книжно тяло. До завършването на археологическия сезон стана ясно, че предвидената публикация се налага да бъде доста по-обширна. Така с усилията на една дузина, предимно млади колеги, за сравнително кратко време беше подготвена тази книга.
Археологическите разкопки започнаха през есента на 2005 г. В последните дни на сезона бяха намерени фрагменти от не срещани до този момент къснонеолитни керамични съдове (дълбоки купи), химическите изследвания на които потвърдиха предположението ми за използването им в производството на сол. Следващите два сезона превърнаха тел Провадия-Солницата в най-ранния засега установен праисторически солодобивен център в Европа.“
Васил Николов
Съдържание
Предговор
Глава 1. Природен контекст на археологическия паметни Провадия-Солницата. Експлоатация на солното находище край Провадия в ново време
Глава 2. Археологически контекст на тел Провадия-Солницата
Глава 3. Тел Провадия-Солницата: археологически проучвания, стратиграфия и периодизация
Глава 4. Геофизично проучване на тел Провадия-Солницата
Глава 5. Пласт 6: яма 4. Късен неолит
Яма 4: стратиграфски наблюдения
Яма 4: керамичен комплекс
Яма 4: керамични съдове за производство на сол
Яма 4: каменни, костни, рогови и керамични артефакти
Яма 4: археоботанически изследвания
Яма 4: археозоологически изследвания
Глава 6. Пласт 5: постройка 5. Късен неолит
Постройка 5: архитектура и съоръжения
Постройка 5: керамичен комплекс
Постройка 5: керамични съдове за производство на сол
Постройка 5: Термодинамични характеристики на къснонеолитната пещ от постройка 5 в тел Провадия-Солницата
Постройка 5: дребни керамични предмети
Постройка 5: каменни, костни, рогови и керамични артефакти
Постройка 5: археоботанически изследвания
Постройка 5: археозоологически изследвания
Глава 7. Пласт 4 и постройка 3. Среден халколит
Пласт 4: описание
Постройка 3: архитектурни останки
Пласт 4 и постройка 3: керамичен комплекс
Постройка 3: дребни находки
Пласт 4 и постройка 3: каменни, костни и рогови артефакти
Постройка 3: археоботанически изследвания
Постройка 3: археозоологически изследвания
Глава 8. Пласт 3. Среден халколит
Пласт 3: керамичен комплекс
Пласт 3: дребни находки
Пласт 3: каменни, костни, рогови и керамични артефакти
Пласт 3: археоботанически изследвания
Глава 9. Пласт 2. Постройка 1. Среден Халколит
Постройка 1: архитектура
Постройка 1: керамичен комплекс
Постройка 1: каменни, костни и рогови артефакти
Постройка 1: археоботанически изследвания
Постройка 1: археозоологически изследвания
Глава 10. Фортификационна система. Среден халколит
Глава 11. The Human Remains from Tell Provadia-Solnitsata
Заключение
Списък на илюстрациите
Списък на авторите

Също може да ви хареса…