Практикум по организационна психология

20.00 лв.

Автор : Велислава Чавдарова
Издателство : УИ „Св. св. Кирил и Методий“
ISBN : 978-619-208-391-5
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 304
Език : български

Описание

Съдържание:
ВЪВЕДЕНИЕ …………………………………………………………… 7
ПЪРВА ГЛАВА 
Индивидуален професионален подбор…………………………… 11
ВТОРА ГЛАВА
Конфликтите в организацията………………………………………… 53
ТРЕТА ГЛАВА 
Мотивацията на персонала – основна функция на ефективния мениджмънт……………………………………………. 77
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Удовлетвореността от труда – основа на ефективната трудова дейност ……………. 105
ПЕТА ГЛАВА 
Бърнаут …………………………………………………… 131
ШЕСТА ГЛАВА 
Ефективното лидерство в организациите – основа на успешния бизнес……………………………………………. 157
СЕДМА ГЛАВА 
Психологически анализ на управленската дейност и процеса
на вземане на решения. Принципи на ефективната комуникация…………………………………………….. 203
ОСМА ГЛАВА 
Организационната и фирмената култура – основа на успешната бизнес стратегия ……………………………………… 225
ВМЕСТО ОБОБЩЕНИЕ …………………………………………………… 261
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………… 289
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………………….. 291

Също може да ви хареса…