-10%

Практическо ръководство за упражнения по ихтиология: микроинвазивни методи за теренни и лабораторни изследвания на риби

8.10 лв.

Автор : Елиза Узунова, Петя Иванова, Димитрий Дашинов

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5099-6

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 110

Език : български

Описание

В настоящото ръководство са включени лабораторни и теренни упражнения, които позволяват овладяването на практически умения за прилагане на неинвазивни и микроинвазивни (ниско травматични) подходи за изучаване на рибите. Повечето от представените в това ръководство методики не изискват използването на апаратура и познания, надхвърлящи предвидените за образователно ниво „бакалавър“, в областта на биологията, опазването на околната среда, аквакултурите и управлението на биологичните ресурси. Паралелно с детайлното представяне на всеки микроинвазивен/неинвазивен метод е включена и информация за методики и подходи, представляващи алтернатива в една или друга изследователска ситуация.