-10%

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2018

26.91 лв.

Автор : Съставители: Стоян Ставру, Румен Неков

Издателство : Сиела

ISBN : 978-954-282-825-9

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 720

Език : български

 

Код: 978-954-282-825-9 Категории: ,

Описание

Като използва бланкетни понятия, нормативният акт неизбежно възлага на съдилищата функцията да ги изпълнят с конкретно съдържание. Така съдебната практика става съобразно волята на самия законодател съпричастна в конкретизацията на нормативния акт, без която той не може да бъде приложен.
Решение № 15/06.11.2018 г. на КС по к. д. № 10/2018 г.

Ролята на законодателя е и в това да създава правила за поведение, които да са ясни, непротиворечиви, а не да „разчита“ на тълкувателната дейност на Върховния касационен съд, която се изгражда на базата на натрупана противоречива съдебна практика, т.е. като последваща дейност, която е и за сметка на страните по съдебните дела.