-10%

Предизвикай Съдебната практика! – Трудово и търговско право – 2018 -Том II

24.30 лв.

Автор : Стоян Ставру, Румен Неков – съставители

Издателство : Сиела

ISBN : 978-954-282-921-8

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 432

Език : български

Описание

Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават собственост на физическото лице, когато длъжникът е едноличен търговец, съответно стават собственост на държавата или на общините по аналогия на чл. 11 ЗН, когато длъжникът е търговец-юридическо лице, освен ако в закон не е предвидено друго.

Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк.д. № 1/2017 г. на ВКС, ОСТК