-10%

Предизвикай – Съдебната практика! Тълковник 2019

18.00 лв.

Автор : Стоян Ставру , Румен Неков

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542832447

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 224

Език : български

Описание

Защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с имуществото си, е чрез предявяване на иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за недействителност по отношение на него не само на първоначалната сделка с имуществото на длъжника, но и на последващите сделки, които го увреждат.

Тълкувателно решение № 2/09.07.2019 г. по тълк.д. № 2/2017 г. на ВКС, ОСГТК