-10%

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ПО ПЪТЯ КЪМ ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА

23.40 лв.

Автор : колектив
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5539-7
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 400
Език : български
Код: 978-954-07-5539-7 Категории: , ,

Описание

През есента на 2022 г. най-старата икономическа катедра в България – катедра „Икономика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, отбелязва своята 120-годишнина. Кулминацията на серията събития за отбелязване на юбилея е представянето на колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“. Отделните глави на монографията са подготвени от изтъкнати преподаватели и учени от катедрата, нейни възпитаници, настоящи и бивши докторанти, които изследват различните аспекти, свързани с готовността на България за присъединяването ѝ към еврозоната.
Целта на колективната монография е да изследва предпоставките за приемане на еврото в България и икономическите аспекти на присъединяването към еврозоната както в макроикономически план, така и по отношение на някои сектори. В монографията се търси отговор на въпросите какви са предизвикателствата пред българската икономика при подготовката на страната за членство и как тя може да бъде подготвена за ефективно функциониране в рамките на еврозоната. С това изследването допринася за обогатяване на приложната научна литература не само в страната, но и в областта на паричните съюзи изобщо и би представлявало интерес за академичните среди, за анализатори и експерти в областта на засегнатата проблематика, както и за всички, които се интересуват от потенциалните ефекти от присъединяването към еврозоната.
Съдържание
Използвани съкращения ……………………………………………………………………….. 7
Предговор – Създаване и развитие на катедра „Икономика“ в историческа перспектива – доц. д-р Соня Георгиева ……………………………. 9
Увод – доц. д-р Димитър Златинов………………………………………………………. 19
Първи раздел: Предпоставки за приемане на еврото в България …… 29
Първа глава: Българският лев във Валутен механизъм II. Нови предизвикателства по пътя към еврозоната – гл. ас. д-р Даниел Касабов …………. 31
Втора глава: Процедура при макроикономически дисбаланси и устойчивост на българската икономика – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов …………… 53
Трета глава: Оценка на степента на реална и структурна конвергенция на България – доц. д-р Стела Ралева ……………………………………………………. 73
Четвърта глава: Институционалните условия за членство в еврозоната и защо пътят е по-важен от неговата цел – проф. д-р Стефан Петранов, докт. Лиляна Георгиева, докт. Радостина Ивчева ………………………………. 95
Пета глава: Участие в Банковия съюз. Нерешени/нерешими въпроси по промените в Закона за БНБ – доц. д-р Калоян Ганев ……………………….. 119
Шеста глава: Проблемът с адаптирането на нормативната уредба като условие за въвеждане на еврото в България – доц. д-р Милен Велушев …… 133
Втори раздел: Икономически аспекти на присъединяването към еврозоната ………………………………………………………………………………………. 149
Седма глава: Страховете от инфлация при замяната на българския лев с евро и опитът на другите страни – гл. ас. д-р Даниел Касабов …………… 151
Осма глава: Гъвкавост на пазара на труда – доц. д-р Мариела Ненова-Амар …………………………………………………………………………………………………. 165
Девета глава: Конкурентоспособност на българската икономика – д-р Дилян Василев………………………………………………………………………………. 191
Десета глава: Лихвени проценти и спредове в съпоставителен план – д-р Таня Карамишева ………………………………………………………………………… 213
Единадесета глава: Устойчивост на публичните финанси. Рискове за фискалната стабилност – доц. д-р Димитър Златинов ………………………… 231
Дванадесета глава: Валутен статус и устойчивост на финансовите пазари към макроикономически шокове – теоретични аргументи и емпирични
доказателства от два „естествени експеримента“ – гл. ас. д-р Любен Иванов …………………………………………………………………… 253
Трети раздел: Секторни анализи на ефектите от присъединяване към еврозоната ………………………………………………………………………………… 289
Тринадесета глава: Състояние и устойчивост на банковата система – доц. д-р Калоян Ганев ……………………………………………………………………….. 291
Четиринадесета глава: Съюзът на капиталовите пазари и България – проф. д-р Стефан Петранов …………………………………………………………….. 309
Петнадесета глава: Промените в областта на валутния контрол – доц. д-р Цветан Мадански ………………………………………………………………… 327
Шестнадесета глава: Очаквани ефекти върху туризма – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов ……………………………………………………………. 341
Седемнадесета глава: Електроенергийният сектор в България – влияние на Енергийния съюз и Зелената сделка – докт. Недко Косев ……………… 353
Осемнадесета глава: Цифрова трансформация на България – предпоставки и възможности – докт. Стела Вълева …………………………. 369
Заключение – доц. д-р Стела Ралева ………………………………………………… 385

Също може да ви хареса…