-25%

Предизвикателството Аристотел

24.00 лв.

Автор : съставители Димка Гичева-Гочева, Иван Колев, Хараламби Паницидис

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4382-0

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 670

Език : български

Описание

Сборник с разширени доклади от конференцията, посветена на 2400-годишнината от рождението на Аристотел, проведена в СУ „Св. Климент Охридски“ от 28 до 30 ноември 2016 г.

Годишнината от рождението на Философа даде повод за организирането на различни научни и културни събития в целия свят. Всеобхватното му наследство и до днес е първооснова и начало на университетското образование. Учени, които изучават неговата теологика и философия на природата, психологията и антропологията му, теорията за поетическото и сценичните изкуства, биологията и космологията, логиката и методологията му, плодотворните метаморфози на неговите понятия в съвременната херменевтика и феноменология, споделят в тази книга своите тълкувания.