-10%

Предобрази на словото . Тълкуване на паримиите за неподвижните Господски и Богородични празници

22.50 лв.

Автор : Стефка Кънева
Издателство : УИ “ Св. св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-394-6
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 212
Език : български
Код: 978-619-208-394-6 Категории: , ,

Описание

Съдържание:
Предговор…………………………………………………………………………………………………………………. 7
Въведение…………………………………………………………………………………………………………………. 9
 
БОГОРОДИЧНИ ПРАЗНИЦИ……………………………………………………………………………… 31
Паримии за Рождество Богородично и Успение Богородично………………………………………….. 33
Първа паримия………………………………………………………………………………………………. 33
Втора паримия……………………………………………………………………………………………….. 37
Трета паримия………………………………………………………………………………………………… 44
Благовещение……………………………………………………………………………………………………….. 47
Четвърта паримия…………………………………………………………………………………………. 47
 
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО……………………………………………………………………………… 53
Първа паримия………………………………………………………………………………………………. 54
Втора паримия……………………………………………………………………………………………….. 59
Трета паримия………………………………………………………………………………………………… 60
 
ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСТНИЯ И ЖИВОТВОРЯЩ КРЪСТ ГОСПОДЕН…………………………………………… 65
Първа паримия………………………………………………………………………………………………. 65
Втора паримия……………………………………………………………………………………………….. 69
Трета паримия………………………………………………………………………………………………… 70
 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО…………………………………………………………………………………….. 73
Първа паримия………………………………………………………………………………………………. 74
Втора паримия……………………………………………………………………………………………….. 78
Трета паримия………………………………………………………………………………………………… 83
Четвърта паримия…………………………………………………………………………………………. 85
Пета паримия…………………………………………………………………………………………………. 88
Шеста паримия………………………………………………………………………………………………. 91
Седма паримия……………………………………………………………………………………………….. 93
Осма паримия………………………………………………………………………………………………… 95
 
БОГОЯВЛЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………….. 103
Първа паримия………………………………………………………………………………………………. 105
Втора паримия……………………………………………………………………………………………….. 108
Трета паримия………………………………………………………………………………………………… 111
Четвърта паримия…………………………………………………………………………………………. 112
Пета паримия…………………………………………………………………………………………………. 115
Шеста паримия………………………………………………………………………………………………. 117
Седма паримия……………………………………………………………………………………………….. 118
Осма паримия………………………………………………………………………………………………… 119
Девета паримия………………………………………………………………………………………………. 120
Десета паримия………………………………………………………………………………………………. 121
Единадесета паримия……………………………………………………………………………………. 122
Дванадесета паримия…………………………………………………………………………………….. 124
Тринадесета паримия……………………………………………………………………………………. 124
 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ…………………………………………………………………………………………. 127
Първа паримия………………………………………………………………………………………………. 128
Втора паримия……………………………………………………………………………………………….. 134
Трета паримия………………………………………………………………………………………………… 137
 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.……………………………………………………………………………. 141
Първа паримия………………………………………………………………………………………………. 142
Втора паримия……………………………………………………………………………………………….. 143
Трета паримия………………………………………………………………………………………………… 146
 
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………….. 151
Приложение 1: Подготовката за боговъплъщението
в иконографията: композицията „Дърво Иесеево“…………………………………. 151
Приложение 2: Миниатюрите в илюстрованите средновековни
псалтири като екзегеза на текста…………………………………………………………………. 175
Приложение 3: Св. Богородица с пророци
(„Похвала на Богородица“)…………………………………………………………………………… 193
 
БИБЛИОГРАФИЯ…………………………………………………………………………………………………… 197
На кирилица…………………………………………………………………………………………………… 197
На латиница……………………………………………………………………………………………………. 205
Съкращения……………………………………………………………………………………………………. 209
 
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК………………………………………………………………………. 211

Също може да ви хареса…