-10%

Прекратяване на договора

26.10 лв.

Автор : Захари Торманов

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-271-6

Година : 2023

Корица : мека

Страници : 296

Език : български

 

Описание

В годините след първото издание на книгата проблематиката относно прекратяването на договора не загуби своята актуалност. Напротив, пандемията от COVID-19, енергийната криза в Европа, продължителните военни конфликти поставят на изпитание договорните правоотношения. Нерядко значителната промяна във външните условия налага изменение, а понякога и прекратяване на договора.

В книгата прекратяването на договора е анализирано в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок. Значително внимание е отделено на законово и договорно уредените случаи на едностранното прекратяване на договора. Различните видове договори, за които законът предвижда възможност за едностранно прекратяване, са групирани според признаците, които обосновават тази възможност и водят до специфични особености при прекратяването им и последиците от това. По-обстойно са разгледани отметнината, развалянето на двустранните договори, задатъкът, прекратяването на договора при непреодолима сила и при стопанска непоносимост.

Особено внимание е отделено на правните последици от прекратяването на договора в различните хипотези. В книгата е търсен баланс между теоретичното осмисляне на разгледаните правни явления и практическото приложение на постигнатите резултати.


Захари Торманов е доктор по право, доцент по търговско и гражданско право в ЮФ на УНСС, декан на факултета през 2019-2023 г., адвокат. Автор е на книгите „Договорът. Практическо ръководство за търговски и граждански договори“, „Едноличен търговец“, „Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти“, „Договорът за организирано туристическо пътуване“, „Търговско право“.

Също може да ви хареса…