Преплетените истории на Балканите. Национални идеологии и езикови политики . Том 1

21.00 лв.

Автор : съставител Румен Даскалов , Чавдар Маринов

Издателство : Нов Български Университет

ISBN : 978-954-535-793-0

Година : 2013

Корица : мека

Страници : 520

Език : български

Описание

Настоящият сборник разглежда изграждането на нациите на Балканите като следствие на започнали в различни моменти процеси на културно отчленяване и разплитане, на разграничаване и разделяне от изходно положение на предмодерна трансетническа общност. Първата част е посветена на формирането на националните идеологии и идентичности като резултат от взаимодействие между две или повече общности, и по-точно — на символен, а често и насилествен, конфликт между техните дейци, ангажирани в борби за културно утвърждаване и териториално обособяване. Втората част се занимава с конкретен аспект на процесите на национално изграждане, а именно — с кодифицирането на литературните езици на Балканите като приложение на специфични езикови политики, отново в опит за разграничаване и противопоставяне на езиковите стандарти на съседни народи.

Съдръжание
Р. Даскалов. Предговор към поредицата

I. Нации и национални идеологии на Балканите

Ч. Маринов. Нации и национални идеологии на Балканите

Р. Детрез. Преднационални идентичности на Балканите

К. Йордаки. От имперски преплитания към национално разплитане: „Гръцкият въпрос“ в Молдова и Влашко, 1611—1863 г.

Р. Даскалов. Българо-гръцки преплитания

А. Везенков. Формулиране и преформулиране на османизма

Ч. Маринов. Прочута Македонийо, земьо на Александър: македонската идентичност на кръстопътя на гръцкия, българския и сръбския национализъм

II. Езици и езикови политики на Балканите

А. Везенков. Езици и езикови политики на Балканите

Р. Алекзандър. Език и идентичност: съдбата на сърбохърватския език

Ч. Маринов. В защита на родната реч: стандартизирането на македонския език и българско-македонските лингвистични полемики

А. Везенков. Албанският езиков въпрос: контексти и приоритети

Биографични справки за авторите