Преподаване и учене в средното училище

20.00 лв.

Автор : колектив

Издателство : УИ “ Св. св. Кирил и Методий “

ISBN : 978-619-208-263-5

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 332

Език : български

Код: 978-619-208-263-5 Категории: ,

Описание

Съдържание:
ПРЕДГОВОР
Ж. Савова
ПРОЦЕСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ. ЕДИНСТВОТО ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ. ДИДАКТИКАТА – НАУКА ЗА ОБУЧЕНИЕТО. МОДЕЛИ (СТРУКТУРИ) НА ОБУЧЕНИЕТО
М. Михова
ПРЕПОДАВАНЕТО. СЪЩНОСТ. ТЕОРИИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕТО. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФУНКЦИИ И СТИЛОВЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ
М. Михова
УЧЕНЕТО. СЪЩНОСТ. ТЕОРИИ ЗА УЧЕНЕТО. СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ
А. Кръстева
ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. КОГНИТИВНИ ТЕОРИИ ЗА ДЕТСКОТО МИСЛЕНЕ И ИДЕЯТА ЗА КРИТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ
Д. Димитрова
ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО. ТАКСОНОМИИ НА ОБУЧЕНИЕТО
М. Калейнска
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО. СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНЕ
Л. Попова
МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ. СЪЩНОСТ, ТЕОРИИ, ВИДОВЕ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
К. Тодорова
ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ПРИНЦИПИ
С. Тодорова
МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ. СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИИ, ДЕТЕРМИНАНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА
А. Кръстева
ИНТЕРАКТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
Ст. Лазарова и Л. Лазаров
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО. ВИДОВЕ И ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
С. Тодорова
ОЦЕНЯВАНЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
М. Калейнска
ОРГАНИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. ОПИСАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ВИДОВЕ. КЛАСНИ НЕУРОЧНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Г. Бонева
УРОКЪТ. СЪЩНОСТ, ТИПОВИ УРОЦИ, ПЛАНИРАНЕ. ФОРМАТИ НА УРОЧЕН ПЛАН
К. Тодорова
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПОВИЯ ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ
М. Тодорова-Колева
ИНТЕГРАТИВНO ОБУЧЕНИЕ. ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ. ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ, STEM
М. Калейнска
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАБОТА С ИЗЯВЕНИ И ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ
К. Тодорова
САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ
П. Марчева-Йошовска
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
М. Тодорова-Колева
МЕНИДЖМЪНТ НА УЧИЛИЩНИЯ КЛАС. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ
Л. Колева
АСПЕКТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО
В. Кутева
УЧИТЕЛЯТ НА НОВОТО ВРЕМЕ