ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ СПОРТА ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

14.00 лв.

Автор : Мирослав Овчаров

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-137-5

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 232

Език : български

 

Код: 978-619-226-137-5 Категории: , ,

Описание

Книгата е първото цялостно монографично изследване на престъпленията против спорта като актуален проблем на съвременния обществен живот. Централно място в нея е отделено на критичния анализ на законодателната уредба на този нов институт в българското наказателно право.        Последователно са разгледани  социално-икономическите, историческите и юридическите характеристики на престъпленията против спорта, съотнесени със съдебната практика по прилагането на глава VІІІа от Наказателния кодекс.
Направени са обстоен сравнителноправен анализ по отношение на други аналогични престъпления в българския НК и съпоставка с относимата нормативна уредба на други европейски държави и с наказателното право на Европейския съюз. В тази връзка е представен и новаторски подход към посегателствата срещу спорта, разглеждани като вид престъпления с международен елемент (конвенционни престъпления). Научното изследване има интердисциплинарен характер, включвайки в себе си материя от спортното право, международното наказателно право, наказателния процес, криминалистиката, арбитража и други клонове на правната наука.
Книгата е предназначена за практикуващи юристи, полицейски органи, представители на академичните и спортните среди.

Мирослав Овчаров е доктор по право. Прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново.