Приложна психология и социална практика

20.00 лв.

Автор : Даниела Карагяурова
Издателство : Стено
ISBN : 978-954-449-501-5
Година : 2010
Корица : мека
Страници : 111
Език : български
Код: 978-954-449-501-5 Категории: ,

Описание

Настоящото помагало „Приложна психология и социална практика“ има за цел да подпомогне учебния процес на магистратите от магистърска програма „Приложна психология“ към ВСУ „Черноризец Храбър“. Проблематиката в широкото поле на приложната психология е организирана в три основни раздела – в първия се разглежда социалната организация като рамка, като онзи Alter, който С. Московичи определя като специфичния за социално-психологическия подход елемент, съществен за разбирането на човешкото поведение. Вторият раздел съдържа специфични аспекти на практическата реализация на психолога – потребности, нагласи и личностни особености на професионалиста, особености на клиентите, взаимоотношенията между двете страни в процеса на работа, а в третия е представен модел за работа с клиенти, ориентиран към решаване на задачите. Най-общата теоретична основа (необходима за пълноценна работа) са познания от дисциплините „Социална психология“, „Организационна психология“, „Консултативна психология“, „Психодиагностика“. В съдържателен план е поставен акцент върху задачи, насочени към себепознание и рефлексия на собствения опит. В този смисъл помагалото не дава еднозначни отговори, а провокира въпроси и търсене на собствени решения, адекватни на добрата социална практика.

Също може да ви хареса…