-10%

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ В ТРЕТИ КЛАС

13.50 лв.

Автор : Гергана Христова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5572-4
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 144
Език : български
Код: 978-954-07-5572-4 Категории: , ,

Описание

Гл. ас. д-р Гергана Христова е преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води дисциплините „Практически упражнения по дидактика на математиката“, „Методика на обучението по математика в І–ІV клас“, както и избираемите курсове „Практическа геометрия“ и „Диагностика на резултатите от обучението по математика“ на студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Научните ѝ интереси са в областта на методиката на обучението по математика в началните класове. Автор е на над 20 публикации.
Книгата разкрива приложните аспекти на обучението по геометрия в трети клас. Представен е анализ на геометричното учебно съдържание за трети клас в действащи учебници в България, както и в държави като Русия, Украйна, Германия, САЩ, Гърция и Франция. Предложеният вариативен модел за обучение по геометрия на 9–10-годишни ученици, включващ 104 задачи, разпределени в 11 теми изцяло с геометрично съдържание, допълва учебния материал по геометрия, заложен в учебната програма за трети клас. Тези геометрични задачи експериментално са апробирани със 149 ученици от различни училища в България. Резултатите доказват положително влияние на вариативния модел върху развитието на математическите знания и умения по геометрия на изследваните ученици от трети клас. Чрез включените задачи във вариативния модел се създават условия за стимулиране на интереса и активността на обучаемите третокласници, като те са мотивирани да усвояват новите геометрични знания и умения, както и да ги прилагат на практика. Предложеният вариативен модел за обучение в тази книга може да бъде използван при създаването на нови учебници по математика, а също и като ориентир за учителите при избор на подходящ учебник, с който да работят.

Също може да ви хареса…