Приложно терминознание

25.00 лв.

Автор : Чл-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова

Издателство : Авангард Прима

ISBN : 9786191607556

Година : 2017

Корица : твърда

Страници : 446

Език : български

Изчерпан

Код: 9786191607556 Категории: ,

Описание

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова е изтъкнат български учен с високо международно признание. Тя развива на най-съвременно научно равнище направлението терминология, като създава модерната българска терминологична школа със свои ученици и последователи. Основателка е на Секцията по терминология и терминография в Института за български език към БАН.
Научното творчество на Мария Попова включва над 300 публикации, от които 8 монографии, 12 речника, 2 учебника, 30 участия в международни разработки, множество статии и др. Знакови трудове са напр. „Термини-словосъчетания“ (1985), „Валентен речник на глаголите“ (1986), „Номинацията в българската терминология“ (1989), „Типология на терминологичната номинация“ (1990), „Езикова мотивираност на термините“ (1999), „Понятийно-семантичната категория свойство в българската терминология“ (2000), „Теория на терминологията“ (2012), получила голямата награда за високи научни постижения на Съюза на учените, и др.
По нейна идея и концепция, под нейно ръководство и редакция се изработва поредицата от терминологични речници в Института за български език към Българската академия на науките, напр. Правописен речник на българската научно-техническа лексика (2001), тълковни речници по природни, хуманитарни, обществено-политически науки (2006, 2007, 2012).
Участва в ръководството на 3 международни организации по терминология, както и в редакционни колегии на международни списания.
Екатерина Петкова и Кристияна Симеонова