Принципи на парламентарното управление

10.00 лв.

Автор : Георги Близнашки

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540726137

Година : 2010

Корица : мека

Страници : 262

Език : български

Описание

В изследването на принципите на парламентарното управление се преплитат историята на парламентаризма, от една страна, и съвременната конституционна теория и практика, от друга. Във всички случаи обаче интересът към миналото на парламентаризма се мотивира и обуславя не само и не толкова от необходимостта да се проследи неговата еволюция през вековете, колкото да стремежа да се изведат отделни поуки и да се очертаят евентуални тенденции за бъдещето на демократичния политически процес в България.
Авторът на тази книга се надява, че посредством това изследване откликва на една твърде актуална обществена потребност, като внася своя принос в така необходимата и толкова важна за цялата нация и парламентарната форма на управление.