Приобщаващо образование

18.00 лв.

Автор : колектив
Издателство : УИ “ Паисий Хилендарски „
ISBN : 978-619-202-844-2
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 292
Език : български
Код: 978-619-202-844-2 Категория:

Описание

Приобщаващото образование е познато в училищните общности и в обществото предимно като наименование, като съществуваща концепция на образованието, но често се срещат наивистични тълкувания че приобщаващото образование е само за деца/ученици със специални образователни потребности и опортюнистични мнения, че приобщаващото образование е хуманна концепция, но почти е невъзможно да бъде реализирана.
За приобщаващото образование няма различия по пол, местоположение, възраст, увреждане, социален и икономически статус, етническа принадлежност. За всеки, който е ангажиран в образователните системи е необходимо да има достъп и достъпност до образование, образователни ресурси и образователни перспективи.
Приобщаващото образование се асоциира често с децата/учениците със специални образователни потребности и има разписани най-много нормативни документи за тях, защото в тази фокусна група разнообразието е най-голямо и най-предизвикателно за всеки, който влиза в педагогически взаимодействия в образователната система. В този контекст, и в този учебник се интерпретират повече проблеми и се предлагат повече решения за децата/учениците със специални образователни потребности, отколкото за други групи учащи се. Не следва обаче да се пропуска факта, че не само тази група учащи се са различни, а и учащите с изявени дарби, учащите с хронични и тежки заболявания, учащите в риск.
Приобщаващото образование поставя на дневен ред изисквания за промяна в организацията и управлението на училищните системи, за промяна в моделите и методите на обучение, за промяна на вида и начина на оценяване, за промяна в социалната перцепция на различието.
Приобщаващото образование е за всеки, който дръзва на базата на компетентности, педагогически опит и педагогическа интуиция да подкрепи пътя към образователното и житейско развитие на всеки учащ, като му съдейства да покаже какво може и какво може най-добре, най-смислено и най-желано.
В ролята на дръзновени и вдъхновяващи хора са настоящите и бъдещите учители и педагогически специалисти: психолози, логопеди, педагогически съветници и др., за които е предназначен този учебник, както и за всички заинтересовани от проблематиката за приобщаващото образование.
 Автори : проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова, проф. д.п.н. Жана Атанасова, проф. д-р Галин Цоков, д.ик.н. Янка Такева, доц. д-р Иван Тричков, гл. ас. д-р Ваня Сивакова, д-р Ирена Душкова

Също може да ви хареса…