ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ – BULGARIA’S NATURE

60.00 лв.

Автор : колектив

Издателство : Тангра – ТанНакРа

ISBN : 978-954-378-044-0

Година : 2008

Корица : твърда

Страници : 240

Език : български , английски

Описание

Лук­соз­ни­ят ал­бум пред­ла­га въл­ну­ва­що пъ­те­шес­т­вие из не­пов­то­ри­ма­та и кра­си­ва бъл­гар­с­ка при­ро­да. Съз­да­ден е от ав­тор­с­ки ко­лек­тив под ръ­ко­вод­с­т­во­то на проф. дсн Ни­но Ни­нов.