Природна география на Европа

15.00 лв.

Автор : Анко Иванов

Издателство : Славина

ISBN : 9786199008683

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 336

Език : български

Описание

В книгата обстойно са характеризирани от физикогеографска гледна точка компонентите на природната среда, техните териториални особености, специфика. Това е направено на основата на научните знания, на богат информационни-справочен материал. Освен географската характеристика на отделните природни компоненти се разглеждат и техните взаимовръзки, взаимни влияния и зависимости. Използвани са съвременните постижения и равнища на географското знание, множество специални знания от сферата на сходните и близките с географията науки като геология, метеорология, хидрология, почвознание, биология и др. В повечето спорни научни положения Анко Иванов се е придържал към общоприети в природната география възгледи, поддържа някои от спорните възгледи, а при трети изразява своя научна позиция.

Настоящото издание на „Природна география на Европа“ е предназначено за ползване от широк кръг читатели – професионални географи, учители по география, докторанти, студенти, специалисти в сферата на туризма, любители на географското четиво любознателни хора.