-10%

Природни бедствия и екологични катастрофи

16.20 лв.

Автор : Гаро Мардиросян

Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов“

ISBN : 9786192450137

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 360

Език : български

Изчерпан

Описание

Проф. д.m.н. д-p инж. Гаро Мардиросян завършва задочно Техническия университет в София със специалност електроинженер по слаби токове. Работи в Геофизичния институт при БАН от 1965 до 1979 г. последователно като техник, майстор-специалист по научна апаратура, инженер, научен сътрудник и завеждащ Централната сеизмологична обсерватория.

През 1980 г. във връзка с изпълнението на Националната космическа програма „България-1300″ преминава на работа в Института за космически изследвания – сега Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при БАН. Основните му научни интереси са в областта на изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи с наземни (контактни) и аерокосмически (дистанционни) методи и апаратни средства.

Гаро Мардиросян е автор и съавтор на над 120 научни публикации, около 70 научни доклада, 9 книги, над AO патента за изобретения и полезни модели и стотици научнопопулярни материали в печатните и електронните медии. Участва в реализацията на почти всички значими национални и международни космически проекти с българско участие. Обучава студенти, докторанти и специализанти.

През 1991 г. е удостоен с професорско звание и е приет за действителен член на PWPA-Ню Йорк „3а научната, приложната, изобретателската и популяризаторската си дейност и за заслуги към процеса на демократизацията“. Носител е на званията „Почетен изобретател“ и „Будител 2016″. Вписан е в Златната книга на българските изобретатели и откриватели, в енциклопедията „2000 най-изтъкнати учени на XX в.“ – издание на IBC, Кеймбридж, както и в други енциклопедии. Удостояван е с десетки грамоти, дипломи и медали от наши и международни форуми и институции. Бил е председател на Технико-експертния съвет на ИКИТ-БАН, председател на Общото събрание научените, член на Общото събрание на БАН и научен секретар на ИКИТ-БАН. Понастоящем е председател на Научния семинар „Дистанционни изследвания на Земята“, секретар на Научния съвет на ИКИТ-БАН и главен редактор на списание „Aerospace Research in Bulgaria“.