-10%

ПРОБЛЕМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ТЕХНОЛОГИЧНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПОДХОДИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

18.00 лв.

Автор : Веселин Дзивев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5409-3
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 142
Език : български
Код: 978-954-07-5409-3 Категории: ,

Описание

Монографията предлага нов модел за реализиране на образование, с който не се цели да се направи реформа, а да се елиминират негативните последствия от „реформите“ на образованието, провеждани през последните няколко десетки години.
Предлагат се някои съществени концепции, свързани със съвременното общество и новите информационни технологии, както и за избягване на субективизма, налаган в образователната система от административните структури:
• Проверка на знанията и уменията от независима институция в началото и края на обучението и формиране на заплащане на обучителя въз основа на напредъка, постигнат от обучаемите.
• Създаване на система за паралелно обучение извън системата на традиционната форма на обучение само по отделни учебни дисциплини, в които обучаемите да могат да се обучават в съответствие с потенциала им за учене и постигане на желаните от тях резултати.
• Ваучерна система за заплащане на образованието: всеки обучаем получава безплатно определено количество ваучери, с които заплаща обучението си където пожелае – в традиционна форма на обучение или извън нея.
• Създаване на няколко информационни системи, които позволяват качествено оценяване на знанията и уменията на обучаемите, както и контрол на учебния процес, информационна система, подпомагаща изработването от обучителите на учебници и учебни помагала, съобразени с нуждите на обучаемите.
• Активно включване на академичната общност в подготовката на преподавателския състав и в изработването на качествени учебни материали: учебници, тестови задачи, методики за обучение и др.

Също може да ви хареса…