-10%

Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней

13.50 лв.

Автор : Сборник

Издателство : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN : 978-954-07-3920-5

Година : 2016

Корица : твърда

Страници : 240

Език : български, английски

 

Описание

Съдържание

Уводни думи

И. Добрев. Кодекс №1039 от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (I.1.)

Б. Велчева. Бележки върху езика на Станиславовия чети-миней

Я. Милтенов. Бележки върху историята и състава на Ръкопис № 1039 от Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“

Д. Атанасова. Станиславовият чети-миней и институционализираното четене (Особености на състава и ролята на устава)

А. Димитрова. Йоан Златоуст в Ръкопис № 1039 от НБКМ

М. Петрова-Танева. Житието на св. Ефросина Александрийска в староизводния чети-миней НБКМ 1039 от XIV в.

Ц. Данова. Слово за Въздвижение на кръста от Андрей Критски по ръкопис НБКМ 1039

D. Stern. Deviations from Literalism: Remarks on the Slavic Translation of the Greek Life of Abraham of Qidun
Д. Щерн. Отклонения от буквализма: коментар върху славянския превод на гръцкото житие на Аврамий Кидунски (резюме)

К. Иванова. Староизводните календарни сборници в Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica (BHBS) — допълнения и корекции

И. Христова-Шомова. Съставът на ранните славянски празнични минеи и чети-сборници

L. Sels, D. Birnbaum. Editing the Bdinski Sbornik as a Multilayered Reality
Л. Селс, Д. Бирнбаум. Изданието на Бдински сборник като многопластова реалност (резюме)

А.-М. Тотоманова. Електронни инструменти за обработка на средновековни славянски текстове

Описание на Саниславовия чети-миней