-10%

ПРОГРЕСИСТИ И КОНСЕРВАТОРИ

27.00 лв.

Автор : Бойко Пенчев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5626-4
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 384
Език : български

Описание

Бойко Пенчев е поет, критик и литературен историк. Научните му изследвания са фокусирани върху връзките между литературата и проблематиката на модерността, идеологиите, културната памет. Има публикувани четири литературнокритически книги: „Тъгите на краевековието“ (1998), „Българският модернизъм: моделирането на Аза“ (2003), „Септември ʹ23: идеология на паметта“ (2006), „Спорните наследства“ (2017). Автор е и на стихосбирките „Стихосбирка“ (1991) и „Слизане в Египет“ (2000), съавтор в мистификационните поетически антологии „Българска христоматия“ (1995) и „Българска антология“ (1998).
„Прогресисти и консерватори“ предлага концептуално осмисляне на процесите в българската литература от края на 40-те до 70-те години на ХХ в. през призмата на проблема за времето. Книгата извежда два основни темпорални модела – линеарен и цикличен, като проследява техните трансформации в литературата и литературната критика на изследвания период. Въведената изследователска перспектива открива възможности за нов, задълбочен прочит на писатели като Йордан Радичков, Николай Хайтов, Васил Попов и на критици като Тончо Жечев и Кръстьо Куюмджиев.
СЪДЪРЖАНИЕ
  1. ЛИТЕРАТУРАТА МЕЖДУ ОПИТА ЗА МИНАЛОТО
И ИНТУИЦИИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО …………………………..7
  1. КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ПРОГРЕСИЗЪМ…………………..24
Бъдеще, управляващо миналото ………………….24
Реализъм на развитието ……………………………31
III. ЕКСКУРС. КАК РАБОТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ РЕАЛИЗЪМ ….39
  1. СВАТБИ И РАЗСЪМВАНИЯ – МОДЕЛИРАНЕ НА ВРЕМЕТО
И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА В ПОЕЗИЯТА
ОТ ЕПОХАТА НА СТАЛИНИЗМА ……………………………46
Трансформации на прогресисткото време в априлската поезия …….62
  1. РОМАНЪТ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 50-ТЕ –
ЕПОС И ИСТОРИЯ ……………………………………………….70
История и класово съзнание …………………………..70
Осъзнаването на героите
и осъзнаването на писателя: операционализирането
на историческото време в дискусията около „Тютюн“ ………….85
„Епичният роман“ – генеалогия на понятието ……………..92
  1. ВРЕМЕТО НА ЕСНАФА……………………….115
История и свободно време ……………115
Априлската битка с еснафството …………….124
Селският човек и градът ……………………….135
VII. ПРОСТРАНСТВЕНИЯТ ОБРАТ ……………………..140
Де е България? ……………………………140
Генеалогия на котловината …………………..142
Неправилният „век“ ………………………157
VIII. КОНСЕРВАТИВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ НА 60-ТЕ ГОДИНИ ………164
Консервативната революция – някои неочаквани връзки ………….164
Социалистическата модерност и отчуждението.
Интелектуализмът като болест …………….190
Антипрогресизмът – фигури на завръщането ………………….197
Възкресението – литературната история като сън ……………215
Фигури на правремето – бабата и верблюдът ………………..222
Родът срещу народа – преобръщането на разказа за Българското възраждане ……..227
  1. МИНАЛО, ЗАВРЪЩАЩО СЕ КАТО ВЕЧНОСТ…………………..240
Тайната история на примитива …………….240
Хайтов като новия Йовков …………………259
  1. ЕКСКУРС. ЗАЩО „МАЦАКУРЦИ“ НЕ СТАВАТ „ДИВИ РАЗКАЗИ“?…………..274
  2. ОПАКОВАНЕТО НА РАДИЧКОВ:
ГРОТЕСКА, МИТ, КАРНАВАЛ ………………………282
XII. ДИОНИСОВОТО, ПРАЗНИКЪТ И ЖЕРТВАТА ……….309
Завръщането на Дионис ……………..309
Празникът и Жертвата ………………..314
XIII. ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО НА „ЕЗИЧЕСКОТО“ ……..324
Сибин и Сатанаил …………………….327
Страницата „Веда Словена“ – затваряна и отново отваряна ……….331
Тракийското наследство ………….334
XIV. ЕКСКУРС. ЕРОТИКАТА ПРИ СОЦИАЛИЗМА ………………..341
Канал 1. Лъстивата гъркиня …………………..346
Канал 2. Осъзналата се женственост …………..349
Канал 3. Еротиката като предизвикателство пред героя, търсач на духовни истини ……352
Канал 4. Модерните прелъстителки ……………353
  1. ФИГУРАЛИЗАЦИИ НА ВРЕМЕТО:
ОПИТ ЗА РЕКАПИТУЛАЦИЯ …………………357
Използвана литература ………………………369
И накрая ………………………………………………383

Също може да ви хареса…