Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944—1989 г. Сборник от научна конференция, проведена на 10—11 ноември 2018 г. в София.

15.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Изток – Запад

ISBN : 978-619-010-413-1

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 288

Език : български

Описание

Съдържание

Д. Вачков. 1989 г. — краят на една сбъркана стопанска модернизация

Т. Биков. Идеологически тенденции в рамките на комунистическия режим в България

А. Тодоров. Стопански упадък и финансова несъстоятелност на комунистическа България

Б. Михайлов. Съветското влияние върху военното разузнаване в НРБ през периода 1944—1989 г.

Т. Галунов. Изборните практики в България и ликвидирането на политическия плурализъм (1944—1945)

Г. Харизанов. Автоцензурата — наследство от годините на комунизма

Д. Стоянов. Анатомия на терора

В. Вучков. Съветизацията на българското наказателно-процесуално право (1944—1952)

М. Константинов. Избори по тоталитарно време

Б. Дичев. Настъплението на тоталитарната диктатура в България, 1944—1947 г.

В. Радева. Разправата на БКП с интелектуалния елит на България

М. Груев. Към въпроса за предисторията на асимилационната кампания срещу мюсюлманските общности в България

В. Мигев. Колективизацията в българското село 1944—1962 г. — най-масовата изява на тоталитарното насилие в България

Г. Благоев. Залезът на Българската православна църква като общобългарска институция след 9.IX.1944 г.

А. Владимиров. Свободата — ценност или окова? Защо и как демократичните свободи днес тежат на част от обществото ни?

Б. Скочев. Мястото на концлагера в тоталитарната репресивна система в България 1944—1989 г.